Valtioneuvosto

Väestörekisterikeskuksesta terveydenhuollon varmennepalvelujen tuottaja

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:34 EEST

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja varmennepalvelujen tuottajana ehdotetaan siirrettäväksi Väestörekisterikeskukseen. Hallitus päätti torstaina 16. syyskuuta asiaa koskeva lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Joulukuun 2010 alusta alkaen Väestörekisterikeskuksesta tulisi terveydenhuollon lakisääteinen varmentaja, joka vastaisi myös terveydenhuollon ja apteekkien henkilöstön rekisteröinnistä.

Valviran tehtäviksi jäisivät edelleen terveydenhuollon kansallisissa tietojärjestelmissä käytettävistä rooli- ja attribuuttitietopalveluista ja niin kutsutuista Valvira-koodistoista vastaaminen. Lisäksi Valvira antaisi Väestörekisterikeskukselle terveydenhuollon toimintaan ja ammatinharjoittamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja.

Varmennepalveluja tarvitaan terveydenhuollon valtakunnallista sähköistä potilastietoarkistoa ja sähköistä reseptiä varten. Terveydenhuollossa ja apteekeissa tarvittavien henkilövarmenteiden haltijoiden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 300 000.

Lisätietoja Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 09 160 73800

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/tietohallinto

Muualla verkossa   http://www.kanta.fi
http://www.valvira.fi
http://www.vaestorekisterikeskus.fi