Toimihenkilöliitto ERTO

Vähimmäispalkkasuositus markkinointiviestinnän toimialoille

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 08:26 EET

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja sen jäsenjärjestö MaMa ry ovat antaneet markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian alalle palkkasuosituksen, jonka mukaan alalla työskentelevien henkilökohtaisia palkkoja suositellaan korotettavaksi  1.10.2011 alkaen 2,3 %. Yleiskorotuksen lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 0,9 % ja toimihenkilöille suositellaan maksettavaksi 150 euron kertaerä vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkankorotussuositus on vähimmäissuositus, joka perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaan raamisopimukseen sekä ERTOn ja MaMan kuluvana syksynä  markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian toimialoilla toteuttamaan palkkatutkimukseen.

- Vähimmäispalkkasuositus on erityisen tärkeä luovilla aloilla, joilla käytäntö asiassa on hyvin villiä. Kyllä työntekijä on palkkansa ansainnut, MaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen sanoo.

ERTO ja MaMa suosittelevat lisäksi, että  markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian alalla työskentelevien toimihenkilöiden työsopimukseen otetaan työsuhteen ehtoja koskeva liite, jossa on työaikaa, ylityötä, lomaltapaluurahaa, perhevapaita, sairausajan palkkaa ja matkakustannusten korvausta ja päivärahoja koskevat määräykset.

Palkkataulukko 1.10.2011 alkaen >>

Työsopimuksen liite >>

Lisätietoja: 
- järjestöasiantuntija Kristina Dahlström, p. 09 6132 3263