Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Väliraportti uuden Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toiminnan aloittamiseksi valmistunut

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 03:30 EEST

Suomen ja Ruotsin eduskunnat ovat hyväksyneet uuden rajajokisopimuksen vuoden 2010 kesäkuussa. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan ja uusi rajajokikomissio perustaa 1.10.2010. Jotta uuden komission perustaminen tapahtuisi joustavasti, ovat sopijavaltiot nimittäneet kummatkin yhden selvityshenkilön valmistelemaan uuden komission perustamista. Suomen selvityshenkilönä toimii professori Kari Kinnunen ja Ruotsin selvityshenkilönä on Astrid Nansen - Uggla. Selvitystyö on aloitettu kuluvana kesänä. Professori Kari Kinnunen on jättänyt väliraportin maa- ja metsätalousministeriölle 12.9.2010. Raportissa hahmotellaan uuden komission strategisia linjauksia, komission toiminnan aloittamiseen liittyviä tehtäviä, tulevaa budjettia, toimihenkilöiden tehtäviä sekä komission henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmaa. Raportissa on myös suunnitelma siitä, miten rajajokisopimuksen tehtäväalueella toimivien tahojen osallistuminen uuden komission työhön järjestetään. Valmistelutyön pohjalta selvittäjät myös avustavat uuden komission jäseniä ehdotusten kehittämisessä lopullisiksi suunnitelmiksi. Professori Kari Kinnusen lopullinen ehdotus rajajokikomission tulevista tehtävistä sekä toiminnasta luovutetaan loppuraporttina maa- ja metsätalousministeriölle 31.10.2010 mennessä. Suomalaisen selvitysmiehen väliraportti Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission tehtävät ja toiminnan aloittaminen Lisätietoja Professori Kari Kinnunen, 0400 373 617 Johtaja Matti Hepola, 0400 290 189, Lapin ELY - keskus, ympäristö- ja luonnonvarat