Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vaikuta Kokkolan liikenneturvallisuuteen - uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 12:32 EET

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Kokkolan kaupungin sekä Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa kartoitetaan liikenteen turvallisuusongelmat ja pohditaan, miten alueen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa.

Asukaskyselyllä selville liikkumisen vaaranpaikat

Työn aluksi selvitetään liikenteen ongelmakohteet asukaskyselyn, asiantuntijahaastattelujen ja tapahtuneiden onnettomuuksien avulla. Tärkeä tietolähde on seudun asukkaille sekä kuntien alueella liikkuville suunnattu kysely, jossa selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueen pahimmista liikenneturvallisuusongelmista. Vastaajilta toivotaan myös kehittämisehdotuksia näihin kohtiin.

Kyselyyn voi vastata 28.2.2011 saakka. Kysely löytyy osoitteesta

www.kuntakanava.fi/KYSELYT/KYSELY_KOKKOLA

 

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella seuraavasti:

Pääkirjasto, Isokatu 3
Koivuhaan kirjasto, Mäntynäädänkatu 6
Kälviän kirjasto, Kälviäntie 46
Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2
Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29
Rahkosen kirjasto, Rahkosentie 246

Kaikki esille tulevat ongelmakohteet käsitellään, ja niihin pyritään löytämään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnitelman painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nopeustason alentaminen hidastein tai nopeusrajoituksin, pienet kevyen liikenteen ja liittymien järjestelyt tai tehokkaampi kunnossapito. Suunnitelma valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat:

Kjell Lind,  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 538 3509
Heikki Penttilä, Kokkolan kaupunki, puh. 8289 332
Jukka Harju, Kokkolan kaupunki, puh. 8289 328
Tero Jelekäinen, Kokkolan kaupunki, puh. 8288 602
Christel Kautiala, Destia Oy, puh. 050 591 1605
Eija Yli-Halkola, Oy Destia Oy, puh. 040 522 0767