Vaisala

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:57 EET

Saadut tilaukset ja liikevaihto hyvällä tasolla, liiketulos laski
edellisvuodesta. Koko vuoden ennustetta laskettu. Heinä-syyskuun tulos selvästi
positiivinen.

   -        Liikevaihto 168,7 (151,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,3 %.
Liikevaihdon orgaaninen kasvu 0,7 %.
   -        Liiketulos -4,7 (4,7) miljoonaa euroa. Proforma liiketulos 2009,
mukaanlukien QTT:n ja Veriteqin luvut 4,3 miljoonaa euroa. Toimitusten
viivästyminen kolmannen vuosineljänneksen lopussa sekä toiselle neljännekselle
kirjatut henkilöstövähennysten kertaluonteiset kulut rasittivat Vaisalan
liiketulosta noin 7 miljoonalla eurolla.
   -        Osakekohtainen tulos -0,11 (0,10) euroa.
   -        Saadut tilaukset: 197,4 (179,5) miljoonaa euroa, kasvua 10,0 %.
   -        Liiketoiminnan rahavirta 9,7 (-15,0) miljoonaa euroa.
   -        Likvidit rahavarat 30,4 (57,6) miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
1-9 1-9 Muutos 7-9 7-9 Muutos 1-12
  2010 2009 (%) 2010 2009 (%) 2009
(MEUR) (MEUR) (MEUR) (MEUR) (MEUR)

Liikevaihto,
konserni 168,7 151,5 11,3 64,7 55,6 16,3 231,8

   -        Meteorology 49,6 53,3 -6,9 18,5 18,7 -1,2 80,8

   -        Controlled
Environment 44,6 37,1 20,3 17,7 12,5 40,8 49,2

   -        Weather Critical
Operations 74,5 61,1 21,9 28,5 24,4 17,0 101,8

Liiketulos,
konserni -4,7 4,7   6,4 6,3 1,2 12,0

   -        Meteorology -2,9 0,5   1,0 1,3 -20,7 3,4

   -        Controlled
Environment 5,9 4,9 21,9 3,9 2,2 78,1 3,4

   -        Weather Critical
Operations -6,6 -0,6   0,7 1,8 -62,5 5,5

   -        Eliminoinnit ja muu
toiminta -1,2 -0,1   0,8 1,0   -0,4

Tulos ennen veroja -3,4 2,3   3,7 5,9 -37,6 10,1

Katsauskauden
tulos -1,9 1,8 -209,5 2,8 4,0 -29,2 6,9

Saatujen tilausten
määrä 197,4 179,5 10,0 65,5 60,3 8,7 237,0

Tilauskanta 124,2 118,3   124,2 118,3   95,5

Osakekohtainen
tulos -0,11 0,10 -209,5 0,16 0,22 -29,2 0,38

Oman pääoman
tuotto (%) -1,46 1,28         3,71Kommentit kolmanteen neljännekseen

Liiketulos kääntyi heinä-syyskuun aikana selvästi positiiviseksi. Liikevaihto
kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,3 % edellisvuoden vertailukautta
korkeampi.

Komponenttipulasta ja toimitusketjun toimintakyvyn rajoitteista aiheutuneet
toimitusten viivästymiset vaikuttivat edelleen liikevaihtoon. Tuotteita
valmistetaan maksimikapasiteetilla, mutta jättämää on vielä. Toimitushäiriöiden
negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon oli noin 11 miljoonaa
euroa ja liiketulokseen noin 5 miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset ja tilauskanta olivat korkeammalla tasolla kuin edellisenä
vuonna.

Vaisala allekirjoitti 30.9.2010 sopimuksen happiliiketoimintansa ja
-teknologiansa myynnistä SICK Maihak GmbH:lle. Kaupasta kirjattiin 1,3 miljoonan
euron voitto. Tuotto kirjattiin Eliminoinnit ja muu toiminta -kohtaan.

Vuonna 2009 kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin kertaluonteinen
bonusvarausten purku, mikä paransi tulosta 2 miljoonaa euroa. Tuotto kirjattiin
Eliminoinnit ja muu toiminta -kohtaan.


Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen
vaikuttavan Vaisalan liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen
tilausten perusteella markkinatilanteen odotetaan pysyvän pääosin ennallaan
vuonna 2010.

Tilauskantaan ja toimitusten jättämään liittyy paljon epävarmuutta, minkä vuoksi
Vaisala laskee loppuvuoden ennustettaan sekä liikevaihdon että kannattavuuden
osalta.

Aikaisempi ennuste: Vaisala olettaa liikevaihtonsa vuonna 2010 kasvavan hieman
edellisestä vuodesta. Loppuvuoteen liittyy kuitenkin sekä liikevaihdon että
tuloksen osalta epävarmuutta. Kehitys- ja parannushankkeet rasittavat tulosta
myös loppuvuoden aikana, joten Vaisala ennustaa 23.6.2010 julkistetun
ennakkotiedon mukaisesti koko vuoden kannattavuuden jäävän hiukan edellistä
vuotta heikommaksi.

Muuttunut ennuste: Vaisala arvioi loppuvuoden liikevaihtonsa olevan suunnilleen
viime vuoden tasolla riippuen siitä, kuinka nopeasti toimituskyky saadaan
palautettua ja jättämä kurottua kiinni. Liiketuloksen odotetaan laskevan
edellisestä vuodesta.

Vaisalan pitkän aikavälin liiketoimintanäkymä ei ole muuttunut, ja yhtiö on
edelleen sitoutunut kasvustrategiansa toteuttamiseen.


Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta:

"Vaisalan saadut tilaukset ja tilauskanta olivat kolmannella neljänneksellä
edellisvuotta korkeammalla tasolla. Toimitusongelmien negatiivisesta
vaikutuksesta huolimatta liikevaihtomme kehittyi myönteisesti ja liiketulos oli
positiivinen.

Heikentynyt toimituskykymme alensi edelleen kannattavuutemme. Jättämä johtuu
osittain globaalista komponenttipulasta ja osittain toimitusketjun toimintakyvyn
rajoitteista, joilla on suuri vaikutus koko yrityksen toimintaan. Vaikka tilanne
on palautumassa ennalleen, on olemassa riski että toimituksia siirtyy vuoden
2011 ensimmäiselle neljännekselle.

Olemme iloisia Controlled Environment -liiketoiminnan piristymisestä, ja
kasvuprosentti tässä liiketoiminnassa on korkea. Veriteq-yrityskaupan myötä
hankittu, etenkin life science -markkinoille suunnattu tarjonta lanseerattiin
Euroopan markkinoille onnistuneesti syyskuussa. Vastaava lanseeraus tehdään
Kiinassa ja Japanissa vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Syyskuussa myimme happiliiketoimintamme SICK Maihak GmbH:lle. Kauppa on osa
Controlled Environment -liiketoimintastrategiamme toteutusta, jonka mukaisesti
keskitymme valikoituihin markkinasegmentteihin ja niille räätälöityyn
portfolioon.

Tieliiketoimintamme, jossa teimme myös merkittävän yrityskaupan viime vuoden
lopulla, on kehittynyt tämän vuoden aikana hitaammin kuin odotimme. Tämä johtuu
lähinnä yhdysvaltalaisten asiakkaiden rahoituksen rajoituksista sekä
paikallisella että liittovaltion tasolla. Odotamme tilanteen parantuvan vuoden
loppuun mennessä ja vuoden 2011 aikana.

Kuluva vuosi on ollut meille haastava toimitustilanteen vuoksi. Lisäksi
toteutamme välttämättömiä tehokkuushankkeita, jotka parantavat Vaisalan pitkän
aikavälin kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uskon silti vahvasti, että nämä
ponnistelut sekä Vaisalan johtava osaaminen auttaa meitä, osakkeenomistajiamme
ja asiakkaitamme menestymään tulevaisuudessa".


Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta

Controlled Environment -liiketoiminnan katsauskausi oli positiivinen.
Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa edelleen Meteorology ja Weather Critical
Operations -liiketoimintoihin. Yrityksen markkinaosuudet säilyivät ennallaan.

Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia vertailukauteen nähden
168,7 (151,5) miljoonaan euroon. Vaisalan liikevaihdon orgaaninen kasvu 2009
vuoden luvuin, mukaanlukien QTT:n ja Veriteqin liikevaihdot, oli 0,7 prosenttia.

Komponenttipulasta ja toimitusketjun toimintakyvyn rajoitteista johtuvat
toimitushäiriöt vaikuttavat yhä liikevaihtoon. Tuotteita valmistetaan
maksimikapasiteetilla, mutta jättämää on vielä. Toimitushäiriöiden negatiivinen
vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon oli noin 11 miljoonaa euroa.

Weather Critical Operationsin liikevaihto kasvoi 21,9 prosenttia (orgaanisesti
Vaisala ja QTT yhteensä -0,4 prosenttia) ja Controlled Environmentin 20,3
prosenttia (orgaanisesti Vaisala ja Veriteq yhteensä 13,5 prosenttia).
Meteorologyn liikevaihto laski 6,9 prosenttia.

Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (97) prosenttia.

Liikevaihto nousi euromääräisesti APAC-alueella 29,2 prosenttia 44,1 (34,1)
miljoonaan euroon,  EMEA:n alueella 7,0 prosenttia 57,1 (53,4) miljoonaan euroon
ja Americas-alueella 5,4 prosenttia 67,4 (64,0) miljoonaan euroon. Vaisalan,
QTT:n ja Veriteqin yhteenlaskettu orgaaninen kasvu Americas-alueella oli -15,6
prosenttia.

Saatujen tilausten määrä nousi vertailukauteen nähden 10,0 prosenttia 197,4
(179,5) miljoonaan euroon.

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 124,2 (118,3) miljoonaa euroa.
Tilauskannasta noin 52 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2011 tai myöhemmin.


Taloudellinen asema ja tulos

Katsauskauden liiketulos oli -2,8 prosenttia liikevaihdosta eli -4,7 (4,7)
miljoonaa euroa. Proforma liiketulos 2009 mukaanlukien QTT:n ja Veriteqin luvut
oli 4,3 miljoonaa euroa.

Toimitushäiriöt vaikuttivat liikevaihtoon ja tulokseen touko-syyskuun aikana.
Näiden negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 11 miljoonaa euroa ja
liiketulokseen noin 5 miljoonaa euroa. Lisäksi tulosta rasittivat toiselle
neljännekselle kirjatut henkilöstövähennyksistä aiheutuneet 2,4 miljoonan euron
kertaluonteiset kustannukset.

Liiketulosta rasittivat myös myyntikatteiden lasku erityisesti kehittyvien
markkinoiden sääliiketoiminnoissa, panostukset tuotekehitykseen, yritysostoihin
liittyvät uudelleenjärjestelyt ja kertaluonteiset kustannukset sekä
toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen liittyvät kustannukset.

Vaisala allekirjoitti 30.9.2010 sopimuksen happiliiketoimintansa ja
-teknologiansa myynnistä SICK Maihak GmbH:lle. Kaupasta kirjattiin 1,3 miljoonan
euron voitto.

Tulos ennen veroja oli -2,0 prosenttia liikevaihdosta eli -3,4 (2,3) miljoonaa
euroa. Katsauskauden tulos oli -1,1 prosenttia liikevaihdosta eli -1,9 (1,8)
miljoonaa euroa.

Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen
loppusumma 30.9.2010 oli 228,2 (209,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli
katsauskauden lopussa 79 (87) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 (-15,0) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien
rahavarojen määrä oli 30,4 (57,6) miljoonaa euroa.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat 23,6 (12,8) miljoonaa euroa.

Vaisala osti 1.4.2010 kanadalaisen life science -markkinoilla toimivan
kanadalaisen Veriteq Instruments Inc -yrityksen.

Kauppahinta oli 8,1 miljoonaa euroa, mihin sisältyy ehdollinen kauppahinta 1,2
miljoonaa euroa. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Vaisalan asemaa life
science -markkinoilla täydentäen Vaisalan nykyista osaamista ja tuotetarjontaa.
Nämä synergiaedut ovat vaikuttaneet alustavien laskelmien mukaisesti noin 3,4
miljoonan euron liikearvon syntymiseen.

Vaisalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto jatkuu
tänä ja ensi vuonna.

Hanke uuden toimistotilan rakentamiseksi Vantaalle etenee suunnitelmien mukaan.
Toimistorakennuksen suunniteltu valmistumisajankohta on vuoden 2010 lopussa.


Meteorology

Meteorology-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 6,9 prosenttia
vertailukauteen nähden ja oli 49,6 (53,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden
liiketulos oli -2,9 (0,5) miljoonaa euroa.

Toimitushäiriöt vaikuttivat liikevaihtoon ja tulokseen touko-syyskuun aikana.
Niiden negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 2 miljoonaa euroa ja
tulokseen noin 0,9 miljoonaa euroa. Tulosta rasittivat lisäksi toiselle
vuosineljännekselle kirjatut henkilöstövähennyksistä johtuneet 0,9 miljoonan
euron kustannukset.

Liikevaihdon laskuun vaikutti se, että tammi-syyskuulle ei ajoittunut suuria
projektitoimituksia ja tästä seurannut volyymin lasku alensi kannattavuutta.
Projektiliiketoiminnan kannattavuus on tyypillisesti alhaista kehittyvillä
markkinoilla uutta liiketoimintaa haettaessa.

Meteorologyn saamien tilausten määrä oli 55,7 (68,4) miljoonaa euroa.
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 42,7 miljoonaa euroa.


Controlled Environment

Vaisala osti 1.4.2010 kanadalaisen life science -markkinoilla toimivan Veriteq
Instruments Inc -yrityksen.

Veriteq on johtava olosuhteiden valvontajärjestelmien ja mittalaitteiden
toimittaja lääketeollisuudelle, bioteknologiayrityksille ja lääkintälaitteiden
valmistajille. Vancouverissa sijaitsevan yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli
5 miljoonaa euroa ja sillä on noin 40 työntekijää. Yrityskauppa vahvistaa
merkittävästi Vaisalan asemaa life science -markkinoilla täydentäen Vaisalan
nykyistä osaamista ja tuotetarjontaa.

Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 20,3 prosenttia
vertailukauteen nähden 44,6 (37,1) miljoonaan euroon.  Vaisalan ja Veriteqin
yhteenlaskettu orgaaninen kasvu oli 13,1 prosenttia. Katsauskauden liiketulos
oli 5,9 (4,9) miljoonaa euroa.

Toimitushäiriöt vaikuttivat liikevaihtoon ja tulokseen touko-syyskuun aikana.
Niiden negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 1 miljoonaa euroa ja
tulokseen noin 0,6 miljoonaa euroa. Tulosta rasittivat lisäksi toiselle
vuosineljännekselle kirjatut henkilöstövähennyksistä aiheutuneet 0,4 miljoonan
euron kustannukset.

Kasvu oli suurinta life science -alueella.

Controlled Environmentin saamien tilausten määrä oli 47,1 (36,3) miljoonaa euroa
ja tilauskanta katsauskauden lopussa 5,8 miljoonaa euroa.


Weather Critical Operations

Liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 21,9 prosenttia vertailukauteen nähden ja
oli 74,5 (61,1) miljoonaa euroa. Vaisalan ja QTT:n yhteenlaskettu orgaaninen
kasvu oli -0,4 prosenttia.

Katsauskauden liiketulos oli -6,6 (-0,6) miljoonaa euroa.

Toimitushäiriöt vaikuttivat liikevaihtoon ja tulokseen touko-syyskuun aikana.
Niiden negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 7 miljoonaa euroa ja
tulokseen noin 3,2 miljoonaa euroa. Tulosta rasittivat lisäksi toiselle
vuosineljännekselle kirjatut henkilöstövähennyksistä aiheutuneet 1,1 miljoonan
euron kustannukset. Liiketulos sisältää 0,8 miljoonaa euroa ensimmäiselle
vuosineljännekselle kirjattuja kertaluonteisia QTT-integraation
uudelleenjärjestelykustannuksia, joilla tavoitellaan  3-4 miljoonan euron
vuosittaisia synergiasäästöjä vuoden 2011 alusta alkaen.

Weather Critical Operationsin saamien tilausten määrä oli 94,5 (74,7) miljoonaa
euroa ja tilauskanta katsauskauden lopussa 75,7 miljoonaa euroa.

Vaisala allekirjoitti 5.8.2010 New Yorkin ja New Jerseyn lentokenttäviranomaisen
kanssa sopimuksen joka kattaa tiesääteknologiaa, salamanpaikannus- ja säädataa,
ohjelmistoja sekä 10-vuoden huoltopalvelut. Sopimuksen arvo on 5 miljoonan
dollaria ja se sisältää avaimet käteen -toimitukset viidelle alueen
lentokentälle: John F. Kennedy, LaGuardia, Newark, Teterboro ja Stewart
International.


Muut toiminnot

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 24,0 (19,1) miljoonaa euroa, eli 14,3
prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Konsernin tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta tulee säilymään korkeana
vuonna 2010. Tämä johtuu tehostamisohjelman lisäpanostuksista, joilla pyritään
yhtenäistämään teknologia-alustoja sekä parantamaan tuotteiden modulaarisuutta,
käytettävyyttä ja valmistettavuutta. Tuotekehitysmenojen suhteellisen osuuden
arvioidaan laskevan vuonna 2011.

Vaisala julkisti kaikkiaan yhdeksän uutta tuotetta ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Näistä merkittävimmät olivat pilvenkorkeusmittari CL51,
Vaisala HUMICAP mittapäät HMP60 ja HMP110 kosteuden ja lämpötilan mittaukseen
sekä Vaisala MetMan Webview 2.0, internetpohjainen meteorologisen tiedon
visualisointiohjelmisto.

Toisella vuosineljänneksellä lanseerattiin neljä uutta tuotetta:Vaisala WINDCAP
Ultrasonic Wind Sensor WMT700 Series -tuulianturin vaativiin meteorologisiin ja
lentosääsovelluksiin, Vaisala Road Weather Advisor ja Vaisala Road Weather
Observer, internet-pohjaiset tiesääinformaation visualisointisovellukset
tiesääverkon seurantaan, Vaisala MARWIN luotausjärjestelmä MW32
puolustuskäyttöön ja Vaisala Boundary Layer View (BL-VIEW) -ohjelmisto Vaisalan
pilvenkorkeusmittareille.

Kolmannella vuosineljänneksellä lanseerattiin kaksi  uutta tuotetta: Vaisala
CARBOCAP Carbon Dioxide and Temperature Transmitter GMW116, seinäänkiinnitettävä
anturi lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin mittaussovelluksiin ja Vaisala
Road Weather Navigator 2.0 WID733, internetpohjainen tiesään
visualisointiohjelmisto, jonka avulla asiakkaat voivat tarkkailla tieolosuhteita
ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä tehokkaasti.

Palveluliiketoiminta

Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan osana liiketoimintayksiköitä.
Palvelujen liikevaihto katsauskaudella oli 22,2 (20,0) miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 1.423
(1.288). Henkilöstöstä 44 (39) prosenttia työskenteli konsernin ulkomaisissa
toimipisteissä. Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1.376 (1.307).

Vaisalan toukokuussa aloittamat yt-neuvottelut Suomessa päättyivät kesäkuussa.
Niiden seurauksena toteutettavat henkilöstövähennykset ovat yhteensä 79
henkilöä, joista 49 Suomessa.

Vaisalassa on käytössä kaksi erityyppistä palkitsemisjärjestelmää; koko
henkilöstön kattava liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen perustuva
bonusjärjestelmä sekä kolmivuotinen avainhenkilöt kattava kannattavuuden
kehittymiseen sidottu järjestelmä.


Muutokset yhtiön johdossa

Vaisalan teknologiajohtaja Ari Meskanen nimitettiin Vaisalan myynti- ja
markkinointijohtajaksi 1.1.2010 alkaen.

Petteri Naulapää nimitettiin Vaisalan tietohallintojohtajaksi ja laajennetun
johtoryhmän jäseneksi 16.2.2010 alkaen. Jussi Kallunki, Vaisalan aiempi
tietohallintojohtaja siirtyi riskienhallinnasta ja turvallisuusasioista
vastaavaksi johtajaksi.

Kai Konola nimitettiin Vaisalan Weather Critical Operations
-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Vaisalan johtoryhmän jäseneksi 1.7.2010
alkaen.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän
yrityksen kykyyn kuroa kiinni toimituksissa oleva jättämä ja palauttaa
projektien toimituskyky ennalleen, kriittisten komponenttien saatavuuteen,
yleiseen talouskehitykseen, valuuttakurssien vaihteluun, tuotannon häiriöttömään
toimintaan, asiakkaiden rahoitustilanteeseen ja mahdollisiin osto- tai
investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten ja toimitusten siirtymiseen
tai peruuntumiseen.

Liikevaihdon ja tuloksen toteutumiseen vaikuttavat teollisuussegmenttien
markkinatilanteen kehitys sekä projektien toteutuminen. Yhtiö on lisäksi
laajentanut projektiliiketoimintaansa kehittyvillä markkina-alueilla, joissa
uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvien projektien kannattavuus on
normaalitasoa heikompi. Tämän lisäksi projektiliiketoiminnan osuus yhtiön koko
liiketoiminnasta on kasvussa. Mikäli yhtiön tekemät projektiliiketoiminnan
kannattavuuteen ja uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvät oletukset
osoittautuisivat virheellisiksi, tämä voi muodostaa Vaisalan liikevaihtoon ja
tulokseen liittyviä riskejä.

Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja
toimintaympäristössä voivat vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan.
Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan yhtiön riskienhallintapolitiikan
mukaisesti.

Yhtiössä on käynnissä merkittäviä kehityshankkeita ja organisaatiomuutoksia,
joilla luodaan perustaa uuden strategian toteutumiselle. Lisäksi
käyttöönottovaiheessa on koko konsernin kattava uusi toiminnanohjausjärjestelmä.
Nämä sekä yhtiössä käynnissä olevat muut tehostamistoimenpiteet muodostavat
lyhyellä aikavälillä Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä.

Vaisala on toteuttanut yritysostoja, joiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja
tulokseen riippuu olennaisesti ostetun yrityksen toiminnan haltuunoton ja
integroinnin onnistumisesta. Mikäli tehdyt oletukset saavutettavien synergioiden
osalta osoittautuvat virheellisiksi tai ostetun toiminnan haltuunotto tai
integrointi epäonnistuu, voi tämä muodostaa lyhyellä aikavälillä Vaisalan
liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä.


Vaisalan osake

Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut valtuuksia osakepääoman korotukseen
eikä uusien osakkeiden, erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien
liikkeellelaskuun.

31.12.2009 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 25,10 euroa
ja katsauskauden lopussa 20,58 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 25,77
euroa ja alin 18,52 euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä
katsauskauden aikana 2.033.232 kappaletta.

30.9.2010 Vaisalalla oli 18.218.364 osaketta, joista 3.394.284 kuuluu sarjaan K
ja 14.824.080 kuuluu sarjaan A. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. K- ja A -sarjan
osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden
äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake
yhdellä (1) äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja
17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja
82,1 % äänimäärästä.

Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2010 ilman yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita oli 304,9 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-
arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan
osakkeiden katsauskauden päätöspäivän päätöskurssiin, oli katsauskauden lopussa
374,7 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja tilinpäätöksen
liitetiedoista.

K-osakkeen muuntaminen A-osakkeeksi

Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut
uudet A-osakkeet (400 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 14.04.2010. Uudet
osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 15.04.2010 alkaen.

Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut
uudet A-osakkeet (3000 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 29.06.2010. Uudet
osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 30.06.2010 alkaen.

Omat ja emoyhtiön osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omia A-osakkeita 9.150 kappaletta,
joiden suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %.
Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on 251.898,31 euroa.


Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. maaliskuuta 2010 Vantaalla.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti
0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 11.835.989,10 euroa. Yhtiön hallussa oleville
omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osinkojen maksupäivä oli 8. huhtikuuta
2010.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa
olleet Yrjö Neuvo ja Maija Torkko valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi.
Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja
Stig Gustavson.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35.000 euroa ja kunkin
jäsenen palkkio 25.000 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron
suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille. Valtuutus on
voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
Hannu Pellinen KHT.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö
Neuvo. Jäseninä toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Stig
Gustavson.


Vantaalla 4. päivänä marraskuuta 2010

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat
tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten
olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin
lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden,
markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien
muutokset.

Tarkempaa tietoa Vaisalan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2009
vuosikertomuksesta ja internet-
http://sivuiltahttp://www.vaisala.com/vuosikertomus2009/riskienhallinta">sivuiltahttp://www.vaisala.com/vuosikertomus2009/riskienhallintahtml

Tunnusluvut 1-9 1-9 7-9 7-9 1-12

  2010 2009 2010 2009 2009

Oman pääoman tuotto -1,5 % 1,3 %     3,7 %

Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18.209 18.209 18.209 18.209 18.209

Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla
keskiarvolla 18.209 18.209 18.209 18.209 18.209

Osakemäärä (1000 kpl) / osakeantioikaistu 18.209 18.209 18.209 18.209 18.209

Tulos/osake (EUR) -0,11 0,10 0,16 0,22 0,38

Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella
oikaistuna -0,11 0,10 0,16 0,22 0,38

Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 0,53 -0,82     -0,17

Oma pääoma/osake (EUR) 9,29 9,59 9,29 9,59 9,90

Omavaraisuusaste 79 % 87 % 79 % 87 % 81 %

Bruttoinvestoinnit (MEUR) 23,6 12,8 4,7 3,4 27,7

Poistot (MEUR) 10,0 7,2 3,5 2,4 9,6

Henkilöstö keskimäärin 1.423 1.288 1.418 1.330 1.302

Tilauskanta (MEUR) 124,2 118,3 124,2 118,3 95,5

Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu*
(MEUR) 20,0 16,3 20,0 16,3 15,8
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti,
käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Konserni
soveltaa 1.1.2010 voimassa olevia standardeja sekä niiden muutoksia. Lisätietoja
Vaisalan vuoden 2009 vuosikertomuksessa.
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR miljoona)

  1-9 1-9 Muutos 7-9 7-9 Muutos 1-12

  2010 2009 % 2010 2009 % 2008

Liikevaihto 168,7 151,5 11,3 64,7 55,6 16,3 231,8

Hankinnan ja valmistuksen kulut -86,5 -78,6 10,0 -31,6 -28,4 11,2 -121,1

Bruttokate 82,2 72,9 12,8 33,1 27,2 21,5 110,7

Muut liiketoiminnan tuotot 1,4 0,1 1.793,3 1,3 0,1 1.956,9 0,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut -43,9 -34,1 28,6 -14,8 -11,1 33,4 -49,0

Tutkimus-ja kehitystoiminnan
kulut -24,0 -19,1 25,8 -7,3 -6,4 12,6 -28,4

Muut hallinnon kulut -20,4 -15,0 -235,7 -6,0 -3,5 73,4 -21,4

Liikevoitto -4,7 4,7 -201,1 6,4 6,3 1,2 12,0

Rahoitustuotot ja -kulut 1,3 -2,4 -156,5 -2,7 -0,5 506,2 -1,9

Voitto ennen veroja -3,4 2,3 -246,4 3,7 5,9 -37,6 10,1

Tuloverot 1,5 -0,6 -361,5 -0,8 -1,9 -55,9 -3,2

Katsauskauden voitto -1,9 1,8 -209,5 2,8 4,0 -29,2 6,9

Jakautuminen emoyhtiön
omistajille -1,9 1,8 -209,5 2,8 4,0 -29,2 6,9Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta
vastaava vero.Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:

Laimentamaton osakekohtainen
tulos (EUR) -0,11 0,10 -209,5 0,16 0,22 -29,1 0,38

Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (EUR) -0,11 0,10 -209,5 0,16 0,22 -29,1 0,38LAAJA TULOSLASKELMA

Tilikauden tulos -1,9 1,8 -209,5 2,8 4,0 -29,2 6,9

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoeron muutos 2,6 -1,3 -292,0 -8,2 -1,3 539,8 -0,8

Tilikauden laaja tulos 0,7 0,4   -5,3 2,7   6,1Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 0,7 0,4 -65,1 -5,3 2,7 -295,2 6,1


KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 30.9.2010 30.9.2009 Muutos 31.12.2009

      %

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 40,7 16,4 148,5 23,7

Aineelliset hyödykkeet 48,3 44,2 9,2 49,8Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,5 -7,2 0,5

Muut rahoitusvarat 0,3 0,1 127,8 0,1

Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 4,9 0,3

Laskennalliset verosaamiset 6,4 6,5 -1,6 5,7Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 33,2 34,0 -2,2 27,3

Myyntisaamiset ja muut

saamiset 56,5 44,8 26,2 67,9

Tuloverosaamiset 11,7 5,3 120,1 6,2

Rahavarat 30,4 57,6 -47,2 50,1

VARAT YHTEENSÄ 228,2 209,6 8,9 231,4OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 7,7 7,7 0,0 7,7

Ylikurssirahasto 16,6 16,6 0,0 16,6

Muut rahastot/Vararahasto 0,2 0,2 10,5 0,2

Muuntoerot -2,3 -5,4 -57,3 -4,8

Voitto edellisiltä tilikausilta 149,1 154,1 -3,2 154,0

Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 -0,3

Tilikauden voitto -1,9 1,8 -209,5 6,9

Oma pääoma yhteensä 169,1 174,6 -3,2 180,3Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat

Eläkevelvoitteet 1,6 0,4 334,4 1,2

Korolliset pitkäaikaiset velat 1,0 0,1 882,0 0,7

Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 9,7 0,1

Laskennalliset verovelat 0,4 0,0   0,3Lyhytaikaiset velat

Korolliset lyhytaikaiset velat 5,2 0,2 3101,2 0,3

Saadut ennakot 13,6 9,9 36,8 10,2

Tuloverovelat 0,1 0,0 -643,8 0,3

Muut lyhytaikaiset velat 37,3 24,4 53,0 38,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 228,2 209,6 8,9 231,4


Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
30.9.2010  a* b* c* d* e* f* g* h*
---------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,9 160,9 180,3Tilikauden laaja tulos       0,0   2,6 -1,9 0,7

Muut muutokset               0,0

Osingon jako             -11,8 -11,8Oma pääoma 30.09.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -2,3 147,2 169,1  a* b* c* d* e* f* g* h*
---------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,1 170,4 190,6Tilikauden laaja tulos       0,0   -1,3 1,8 0,4

Muut muutokset               0,0

Osingon jako             -16,4 -16,4Oma pääoma 30.09.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -5,4 155,8 174,6a*= Osakepääoma

b*= Osakeanti

c*= Ylikurssirahasto

d*= Vararahasto

e*= Omat osakkeet

f'*= Muuntoerot

g*= Voittovarat

h*= Oma pääoma yhteensä


Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona)

  1-9 1-9 Muutos 1-12

  2010 2009 % 2009

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 189,9 162,5 16,8 225,7

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0   0,0

Maksut liiketoiminnan kuluista -176,0 -168,7 4,3 -218,0

Saadut korot 0,1 0,8 -84,8 1,0

Maksetut korot -0,1 -0,1 -11,7 -0,1

Muut rahoituserät, netto 0,5 -1,4 -134,4 -1,4

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 -350,0 0,0

Maksetut tuloverot -4,7 -8,1 -41,7 -10,3

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 9,7 -15,0 -165,1 -3,2

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -12,9 -0,7 1759,7 -1,3

Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -4,2 -10,0 -58,0 -13,7

Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken
rahavaroilla -6,5 -1,7 276,1 -16,7

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot
  1,0 0,1 1673,7 0,1

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1 0,0 -515,0 -0,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien

rahoitusvarojen nettomuutos 0,0 23,2 -100,0 23,2

Investointien rahavirta ( B ) -22,5 10,8 -308,2 -8,5Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,0 0,0   0,0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -100,0 -0,1

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0   0,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0   0,0

Maksetut osingot ja muu voitonjako -11,8 -16,4 -27,8 -16,4

Rahoituksen rahavirta ( C ) -6,8 -16,5 -58,6 -16,5Rahavarojen muutos ( A + B + C )

lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -19,6 -20,7 -5,3 -28,2Rahavarat tilikauden alussa 50,1 78,1 -35,9 78,1

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,2 -142,4 0,2

Rahavarojen muutos -19,6 -20,7 -5,3 -28,2

Rahavarat tilikauden lopussa 30,4 57,6 -47,1 50,1


Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit

1-9/2010 WCO * CEN * MET * Muu toiminta Konserni

M€Myynti konsernin ulkopuolelle 74,5 44,6 49,6 0,0 168,7

Liikevaihto 74,5 44,6 49,6 0,0 168,7Liikevoitto -6,6 5,9 -2,9 -1,2 -4,7Rahoitustuotot ja -kulut         1,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0

Voitto ennen veroja         -3,4

Tuloverot         1,5

Katsauskauden tulos          -1,9Poistot 2,0 0,0 1,1 6,9 10,0* WCO= Weather critical operations

* CEN = Controlled environment

* MET= MeteorologySegmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit

1-9/2009 WCO * CEN * MET * Muu toiminta Konserni

M€Myynti konsernin ulkopuolelle 61,1 37,1 53,3 0,0 151,5

Liikevaihto 61,1 37,1 53,3 0,0 151,5Liikevoitto -0,6 4,9 0,5 -0,1 4,7Rahoitustuotot ja -kulut         -2,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0

Voitto ennen veroja         2,3

Tuloverot         -0,6

Katsauskauden tulos          1,8Poistot 0,6 0,1 1,1 5,4 7,2* WCO= Weather critical operations

* CEN = Controlled environment

* MET= MeteorologySegmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit

7-9/2010 WCO * CEN * MET * Muu toiminta Konserni

M€Myynti konsernin ulkopuolelle 28,5 17,7 18,5 0,0 64,7

Liikevaihto 28,5 17,7 18,5 0,0 64,7Liikevoitto 0,7 3,9 1,0 0,8 6,4Rahoitustuotot ja -kulut         -2,7

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0

Voitto ennen veroja         3,7

Tuloverot         -0,8

Katsauskauden tulos          2,8Poistot 0,6 0,0 0,4 2,5 3,5* WCO= Weather critical operations

* CEN = Controlled environment

* MET= MeteorologySegmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit

7-9/2009 WCO * CEN * MET * Muu toiminta Konserni

M€Myynti konsernin ulkopuolelle 24,4 12,5 18,7 0,0 55,6

Liikevaihto 24,4 12,5 18,7 0,0 55,6Liikevoitto 1,8 2,2 1,3 1,0 6,3Rahoitustuotot ja -kulut         -0,5

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0

Voitto ennen veroja         5,9

Tuloverot         -1,9

Katsauskauden tulos          4,0Poistot 0,2 0,0 0,3 1,8 2,4* WCO= Weather critical operations

* CEN = Controlled environment

* MET= MeteorologySegmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit

1-12/2009 WCO * CEN * MET * Muu toiminta Konserni

M€Myynti konsernin ulkopuolelle 101,8 49,2 80,8 0,0 231,8

Liikevaihto 101,8 49,2 80,8 0,0 231,8Liikevoitto 5,5 3,4 3,4 -0,4 12,0Rahoitustuotot ja -kulut         -1,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0

Voitto ennen veroja         10,1

Tuloverot         -3,2

Katsauskauden tulos          6,9Poistot 0,8 0,1 1,4 7,3 9,6* WCO= Weather critical operations

* CEN = Controlled environment

* MET= Meteorology
Liitetiedot

Yritysostot

Veriteq Instruments Inc.

Vaisala osti 1.4.2010 Vancouverissa Kanadassa sijaitsevan Veriteq Instruments
Inc. yhtiön. Veriteq on johtava olosuhteiden valvontajärjestelmien ja
mittalaitteiden toimittaja lääketeollisuudelle, bioteknologiayrityksille ja
lääkintälaitteiden valmistajille. Yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli 5
miljoonaa euroa. Veriteqissä työskentelee noin 40 henkilöä. Vaisalan osuus
yhtiön äänivaltaisista oman pääoman ehtoisista osuuksista on kaupan jälkeen 100
prosenttia.

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 1.4.-30.9.2010 oli 2,4 miljoonaa
euroa ja liiketappio 0,9 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut
1.1.2010, konsernin liikevaihto olisi ollut 172,2 miljoonaa euroa ja tappio 2,9
miljoonaa euroa.

Vaisala vahvistaa asemaansa life science -markkinoilla ostamansa yrityksen
avulla. Life science -teollisuuden toimintaa säätelevät tarkoin sekä kansalliset
että kansainväliset alan viranomaiset. Toimialaan kuuluvien yritysten on
valvottava kriittisten tilojensa olosuhteita turvatakseen arvokkaat tuotteensa
ja täyttääkseen viranomaisvaatimukset. Kriittisiä tiloja ovat esimerkiksi
puhdashuoneet, laboratoriot ja varastot.

Life science on yksi Vaisalan Controlled Environment -liiketoiminta-alueen
strategisista fokusalueista. Tähän toimialaan erikoistunut Veriteq sopii
erinomaisesti Vaisalan strategiseen linjaukseen. Life science on tasaisesti
kasvava ja merkittävä maailmanlaajuinen markkina. Toimialan asiakkaat ovat
vaativia ja tottuneet työskentelemään yritysten kanssa, jotka pystyvät
tarjoamaan luotettavimmat tuotteet ja palvelut. Vaisala tunnetaan tällä hetkellä
mittalaitteiden toimittajana maailmanlaajuisilla life science -markkinoilla.
Yhtiö haluaa vahvistaa asemaansa laajentamalla tarjontaa lääketeollisuudelle ja
muille alan toimijoille. Veriteq-yritysosto tuo Vaisalaan lisää osaamista,
asiakkaita, tuotteita ja palveluita.

Kaupasta syntynyt liikearvo 3.4 miljoonaa euroa, muodostuu hankitun osaamisen,
asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden luomasta synergiaedusta. Hankintaan
liittyvät menot 45.000 euroa on kirjattu tilikaudella tuloslaskelmaan muihin
hallinnon kuluihin.

Hankintamenoon 8,1 miljoonaa euroa sisältyy ehdollinen osuus, jonka vaihteluväli
on 0-1,6 miljoonaa euroa. Ehdollinen osuus jakautuu liikevaihdon suuruuteen
sidottuun osuuteen (0-0,7 miljoonaa euroa) ja avainhenkilöiden palvelusaikaan
sidottuun osuuteen (0-0,9 miljoonaa euroa)..
Yhtiön johto arvioi, että avainhenkilöiden palvelusaikaan sidottu osuus toteutuu
kokonaisuudessaan ja että liikevaihtoon sidottu osuus toteutuu 50
prosenttisesti. Hankinta-ajankohtana ehdollista kauppahintaa kirjattiin yhteensä
1,2 miljoonaa euroa.


Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo

MEUR

Maksettu kauppahinta   6,8

Ehdollinen kauppahinta   1,2
----------------------
Kokonaishankintameno   8,1

Hankitun nettovarallisuuden käypä
arvo -4,7
----------------------
Liikearvo     3,4Yhdistämisessä Myyjän
        kirjatut   kirjanpitoarvot

Hankitun nettovarallisuuden
erittely käyvät arvot ennen yhdistämistä

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 0,2   0,2

Aineettomat hyödykkeet

    Tuotanto prosessi (Calibration
algorithm) 0,1   0,0

    Laatujärjestelmä   0,1   0,0

    Patentit     0,0   0,0

    Tuotteet     2,8   0,0

    Tavaramerkki     0,7   0,0

    Asiakaskanta     0,1   0,0

Vaihto-omaisuus     0,5   0,5

Saamiset     1,3   1,4

Rahavarat     0,4   0,4

Korottomat velat     -0,4   -0,4

Korolliset velat     -1,4   -1,4


---------------------- ----------------------
Nettovarat     4,7   0,6

Hankintameno     8,1
----------------------
Liikearvo     3,4Rahana maksettu kauppahinta 6,8

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -0,4
----------------------
Rahavirtavaikutus   6,5

MEUR

Liikearvo kauden alussa 30.6.2010 3,1

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3

Käyttöpääoma täsmäytys   -0,1

Ehdollisen kauppahinnan korjaus 0,7
----------------------
Liikearvo kauden lopussa 30.9.2010 3,4TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

    Oma pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste (%) = ------------------------------------------ x 100

    Taseen loppusumma - saadut ennakot    Voitto ennen veroja

    - verot +/- vähemmistöosuus

Tulos/osake (EPS) = -------------------------------------------

    Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen

    lukumäärä, osakeantioikaistu    Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan = -------------------------------------------

rahavirta/osake   Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

    tilikauden lopussa    Oma pääoma

Oma pääoma/osake = -------------------------------------------

    Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu

    lukumäärä tilikauden lopussa    Tilikaudelta jaettu osinko

Osinko/osake = -------------------------------------------

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
    tilikauden lopussa, osakeantioikaistu    Voitto ennen veroja - verot

Oman pääoman = -------------------------------------------  x 100

tuotto-% (ROE)   Oma pääoma+ vähemmistöosuus (keskimäärin)


-----------------
Lisätietoja:

Jouni Lintunen
talousjohtaja, p. (09) 8949 2215, GSM 040 579 0181
http://www.vaisala.com">www.vaisala.com

Vaisala OyjJAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Suomen Tietotoimisto
Muut keskeiset tiedotusvälineet[HUG#1459357]

:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Vaisala Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug