Vaisala

Vaisala-konsernin tilinpäätöstiedote 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 10:31 EET

Neljännen neljänneksen liikevaihto ja saadut tlaukset korkealla tasolla.
Tilauskanta edelleen vahva.

Ohjeistus vuodelle 2011: Liikevaihto ja kannattavuus paranevatLokakuu - joulukuu 2010
-       Saadut tilaukset 89,3 (57,5) miljoonaa euroa, kasvua 55,3 %.
-       Liikevaihto 84,5 (80,4) miljoonaa euroa, kasvua 5,2 %.
Liikevaihdon orgaaninen kasvu -0,3 %.
-       Liikevoitto 16,6 (7,3) miljoonaa euroa, kasvua 127,4 %.
-        Osakekohtainen tulos 0,67 (0,28) euroa, kasvua 136,5 %.

Kommentit neljänteen vuosineljännekseen
Neljännen neljänneksen liikevaihto oli hyvällä tasolla ja liikevoitto oli
korkeampi kuin vuonna 2009.

Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto ja -voitto kasvoivat
hyvin.

Weather Critical Operations -liiketoiminta-alue allekirjoitti joulukuussa 9
miljoonan euron sopimuksen säähavaintojärjestelmien toimittamisesta kuudelle
lentokentälle Omaniin vuosien 2011-2014 aikana.

Tilauskanta oli edelleen vahva ja saatujen tilausten määrä kasvoi 55,3
prosenttia vertailukauteen nähden.

Toimitusviivästymää saatiin kurottua kiinni, mutta myöhästyneiden toimitusten
arvo oli silti 8 miljoonaa euroa.


Tammikuu - Joulukuu 2010
-       Saadut tilaukset EUR 286,7 (237,0) miljoonaa euroa, kasvua 21,0 %.
-       Liikevaihto 253,2 (231,8) miljoonaa euroa, kasvua 9,2 %. Liikevaihdon
orgaaninen kasvu 0,4 % (vertailukelpoinen proforma liikevaihto vuodelta 2009 oli
252,2 miljoonaa euroa, sisältäen QTT:n ja Veriteqin luvut).
-       Liikevoitto 11,8 (12,0) miljoonaa euroa, laskua 1,0 %. Proforma
liikevoitto vuodelta 2009 oli 11,6 miljoonaa euroa, sisältäen QTT:n ja Veriteqin
luvut.
-       Osakekohtainen tulos 0,56 (0,38) euroa, kasvua 48,4%.
-       Liiketoiminnan rahavirta 25,3 (-3,2) miljoonaa euroa.
-       Likvidit rahavarat 35,3 (50,1) miljoonaa euroa.
-       Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan  0,65 euroa/osake


Yleiskatsaus vuoteen 2010
Vaisala julkisti ennakkotiedon tilinpäätöksestään 1.2.2011.

Vuoden 2010 liikevaihto oli 253,2 miljoonaa euroa ja 9,2 prosenttia korkeampi
kuin vuonna 2009. Vertailukelpoinen proforma liikevaihto vuonna 2009, sisältäen
QTT ja Veriteq -yrityskaupat, oli 252,2 miljoonaa euroa. Euromääräisesti
liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Liikevaihto, liikevoitto ja saadut tilaukset paranivat huomattavasti toisella
vuosipuoliskolla edelliseen vuoteen ja vuoden 2010 ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna.

Controlled Environment -liiketoiminta-alue menestyi hyvin koko vuoden, kun taas
Meteorology -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski edelliseen vuoteen
verrattuna. Weather Critical Operations -liiketoiminta-alue ei suoriutunut
odotusten mukaisesti lähinnä suurten projektien puuttumisen ja rahoituspäätösten
viivästymisten vuoksi lentokenttä-, tie- ja puolustus­­­liiketoiminnoissa.

Komponenttipula ja hankintaketjun kapasiteettirajoitukset aiheuttivat
toimitusten myöhästymisiä, jotka vaikuttivat liikevaihtoon erityisesti vuoden
keskivaiheilla. Toimitusvalmius ja tuotantokapasiteetti ovat paranemassa.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 33,8 miljoonaan euroon.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä kirjattiin 2,4 miljoonan euron
kertaluonteiset kustannukset tehostamisohjelmaan liittyen. QTT-yrityskaupan
integraatioon liittyen kirjattiin 1,3 miljoonan kertaluonteiset kustannukset
vuodelle 2010.
Vaisala allekirjoitti 30.9.2010 sopimuksen happiliiketoimintansa myymisestä SICK
Maihak GmbH -nimiselle yritykselle. Kaupasta kirjattiin 1,3 miljoonan euron
tuotto, joka kirjattiin Eliminoinnit ja muu toiminta -kohtaan.

 Konserninlaajuisen toiminnanohjausjäjestelmän käyttöönotto eteni vuonna 2010 ja
työ jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.

Vuonna 2010 toteutettiin lisäpanostuksia teknologia-alustojen yhtenäistämiseksi
sekä tuotevalikoiman modulaarisuuden ja massaräätälöimisen parantamiseksi.
Vuonna 2010 lanseerattiin kaikkiaan 34 tuotetta markkinoille.
Tuotekehityskustannusten odotetaan laskevan vuonna 2011.

Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla: APAC +15,5 prosenttia,
EMEA +8,8 prosenttia ja Americas +6,0 prosenttia. Vaisalan, QTT:n ja Veriteqin
yhteenlaskettu orgaaninen kasvu Americas-alueella oli -12,8 prosenttia.


Avainluvut

1-12 1-12 Muutos 10-12 10-12 Muutos
  2010 2009 (%) 2010 2009 (%)
(MEUR) (MEUR) (MEUR) (MEUR)

Liikevaihto,
konserni 253,2 231,8 9,2 84,5 80,4 5,2

Meteorology 75,2 80,8 -7,0 25,5 27,5 -7,2

Controlled Environment 63,4 49,2 29,0 18,9 12,1 55,7

Weather Critical Operations 114,6 101,8 12,5 40,1 40,7 -1,5

Liiketulos,
konserni 11,8 12,0 -1,0 16,6 7,3 127,4

Meteorology 2,8 3,4 -18,4 5,7 3,0 92,5

Controlled Environment 8,9 3,4 163,9 3,0 -1,5 299,2

Weather Critical Operations 1,0 5,5 -81,4 7,6 6,1 25,2

Eliminoinnit ja
muu toiminta -0,9 -0,4   0,3 -0,3

Tulos ennen
veroja 14,0 10,1 38,8 17,4 7,8 123,8

Katsauskauden
tulos 10,2 6,9 48,4 12,1 5,1 136,6

Saatujen tilausten
määrä 286,7 237,0 21,0 89,3 57,5 55,3

Tilauskanta 129,0 95,5   129,0 95,5

Osakekohtainen
tulos 0,56 0,38 48,4 0,67 0,28 136,5

Oman pääoman
tuotto (%) 5,6 3,7   5,6 3,7
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit 2010 vuosituloksesta
"Selvä kohokohta vuonna 2010 oli Vaisalan Life Science and High Technology (LSH)
-liiketoiminta, joka ylsi hyviin kasvulukuihin Veriteq-yrityskaupan
siivittämänä. Kaiken kaikkiaan Controlled Environment -liiketoiminta-alue
kehittyi varsin myönteisesti: kasvua oli 29 prosenttia ja kannattavuus oli
kohtuullinen.

Vaisalan liikevaihto oli ennätyksellisen korkea neljännellä vuosineljänneksellä
ja vuoteen 2011 mentäessä tilauskantamme on myös kaikkien aikojen korkeimmalla
tasolla.

Kesäkuussa julkistimme tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena oli parantaa
Vaisalan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Säästöjä haettiin
henkilöstövähennyksillä, ulkoisia palveluja vähentämällä, hankintaa tehostamalla
ja matkustuskuluja karsimalla. Neuvottelut henkilöstön vähennyksistä päättyivät
kesäkuussa. Ohjelman tuloksena Vaisalan kannattavuus parani selvästi vuoden
loppua kohti.

Maailmanlaajuisen komponenttipulan vaikutukset tuntuivat sekä meidän että
alihankkijaverkostomme toiminnassa vuonna 2010. Tilanne kohentui vuoden loppua
kohden ja tekemämme korjaustoimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta.
Toimitusvalmius ja tuotantokapasiteetti ovat paranemassa.

Vuoteen 2011 mentäessä meillä on vakaa perusta, jonka päälle rakentaa.
Tilauskantamme on vahva ja olemme karsineet kustannuksiamme, ja  operatiivinen
toimintamme on myös parantunut. Neljäs vuosineljännes oli hyvä osoitus
toimituskunnostamme, ja tuotekehityksemme tuotti enemmän lanseerauksia kuin
koskaan aikaisemmin. Asiakaslähtöinen strategiamme on alkanut tuottaa tuloksia".


Markkinanäkymät
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen
vaikuttavan Vaisalan liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen
tilausten perusteella markkinatilanteen odotetaan edelleen pysyvän pääosin
ennallaan vuonna 2011.


Taloudellinen ohjeistus
Vaisala arvioi vuoden 2011 liikevaihtonsa kasvavan kohtalaisesti edelliseen
vuoteen verrattuna. Myös liikevoiton odotetaan kasvavan kohtalaisesti.

Kuten edellisinä vuosina, kausivaihtelu on tyypillistä Vaisalan toiminnalle,
joten ensimmäisestä vuosineljänneksestä tullee vaatimaton.

Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan.


Muutos julkistamismenettelyssä
Vaisala Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta
julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan
tilinpäätöstiedotteesta 2010. Koko raportti taulukoineen on tämän
pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan internetsivuilla
http://osoitteessawww.vaisala.com/sijoittajat">osoitteessawww.vaisala.com/sijoittajat

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään
englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 12.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi
-kokoustilassa, Pohjoisesplanadi 29. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
sähköpostitseliisa.ahtiluoto@vaisala.com.

Verkkolähetys
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys
reaaliaikaisena verkkolähetyksenä http://osoitteessawww.vaisala.fi/sijoittajat">osoitteessawww.vaisala.fi/sijoittajat Lähetys
on englanninkielinen ja se alkaa klo 12.00. Esitys on saatavissa tallenteena
noin klo 14 samasta osoitteesta.


Lisätietoja
Jouni Lintunen, talousjohtaja, puh. 09 8949 2215, gsm 040 579 0181

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. Yli 70-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa
paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto-
ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian, säästä riippuvaisten
toimialojen, sekä suljettujen tilojen mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori
sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri
maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
http://www.vaisala.com">www.vaisala.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetVaisalan tilinpäätös 2010:
http://http://hugin.info/3120/R/1490386/426017">http://hugin.info/3120/R/1490386/426017pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Vaisala Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1490386]

Source: Millistream