Aluehallintovirasto

Vakavan työtapaturman syyt käräjäoikeuden puitavana

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:40 EET

Keski-Suomen käräjäoikeus on 16.2.2011 antamassaan tuomiossa todennut Jyväskylässä toimivan metallialan yrityksen tuotantopäällikön ja työnjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Yrityksen hitsausasemalla sattui syyskuussa 2008 vakava työtapaturma. Levyseppähitsaaja oli hitsaamassa jauhekaarihitsausmenetelmällä lähes viiden tonnin painoista roottorikeskusta, joka hitsaustyön loppuvaiheessa putosi sitä kannattavan rullaston päältä lattialle osuen työntekijää jalkaan. Tapahtumahetkellä työntekijä oli istumassa hitsausjakkaralla työkappaleen edessä ja ohjaamassa jauhekaarihitsaustornin puomia. Levyseppähitsaajan vasen jalka jouduttiin amputoimaan polven alapuolelta.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat olivat laiminlyöneet valvoa riittävästi työtapojen turvallisuutta ja varustaa alkuvuodesta 2008 käyttöönotettua rullastoa valmistajan käyttöohjeissa mainitulla ryöminnän estoyksiköllä tai vaihtoehtoisesti muilla putoamista estävillä laitteilla, vaikka käyttöohjeissa oli varoitettu työkappaleen liikkumisesta hitaan pyörityksen aikana.

Loukkaantunut työntekijä tiesi muiden hitsaustyötä tekevien ja tehtaan työnjohdon tavoin siitä, että erilaisten hitsattavien työkappaleiden tasapainoasema rullaston päällä saattoi muuttua kappaleen hitaan pyörimisen aikana, joten työntekijän piti tarkkailla huolellisesti kappaleen liikkumista ja tarvittaessa pysäyttää laite ja siirtää kappaletta turvallisempaan asentoon. Hän oli huomannut kappaleen siirtyneen sivusuunnassa pois rullaston päältä, mutta oli arvellut siitä huolimatta voivansa tehdä työn loppuun kerralla. Hänellä ei ollut rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Käräjäoikeus jätti syyllisiksi todetut rangaistukseen tuomitsematta eikä yritystäkään tuomittu yhteisösakkoon. Rangaistukseen tuomitsemista käräjäoikeus piti olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana ja tarkoituksettomana ja huomioi mm. sen, että yrityksessä on tehty aktiivisesti riskien arviointia ja tehty toimia vastaavanlaisten vaaratilanteiden estämiseksi. Kyseisen työtapaturman jälkeen on laadittu tarkentavia työ- ja turvallisuusohjeita rullastoilla työskentelyä varten ja kehitetty laitetoimittajan kanssa turvallisuutta parantavia lisävarusteita.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 10/1987

LIsätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 040-759 2285