OP-Pohjola-ryhmä

Vakavasta rytmihäiriöstä kohtuulliseen kasvuun

Lehdistötiedote   •   Elo 29, 2011 22:13 EEST

Maailmantalouden kasvu jää loppuvuonna keskivertoa vaisummaksi. Teollistuneissa maissa käväistään loppuvuonna lähellä taantumaa, kun kansantuotteen kasvu lähes pysähtyy niin läntisessä Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.

OP-Pohjolan ekonomistit arvioivat maailmantalouden notkahduksen jäävän kuitenkin lyhytaikaiseksi. Inflaatio on kansainvälisesti alkamassa hidastua nopeasti, mikä parantaa myös kehittyvien markkinoiden kasvunäkymiä. Kehittyvien markkinoiden suurimmilla mailla on myös elvytysmahdollisuuksia niin raha- kuin finanssipolitiikassa.

Teollistuneissa maissa rahapolitiikka on edelleen kevyttä, ja suurimmat maat kiristävät finanssipolitiikkaa ainoastaan maltillisesti. Markkinatilanteen rauhoittuessa elpyminen jatkuu kohtuullista vauhtia.

Yhdysvalloissa keskuspankki on ilmoittanut pitävänsä ohjauskoron ennallaan vuoteen 2013. Euroalueella EKP lykkää seuraavaa koronnostoa pitkälle ensi vuoteen. Arvioimme EKP:n korottavan ohjauskorkoaan vuoden 2012 jälkipuoliskolla kahdesti 2,00 prosenttiin.

Suomessa kasvu lähes pysähtyy

Suomen talous kasvoi vahvasti vuoden alkupuolella, mutta jo alkukesällä oli näkyvissä merkkejä siitä, että vientikysynnän vaimeneminen heijastui talouden vauhtiin. Loppuvuonna vientimarkkinoiden kasvun hidastuminen painaa myös Suomen talouden kehitystä.

OP-Pohjolan ekonomistit ennustavat, että Suomen talouskasvu lähes pysähtyy vuoden jälkipuoliskolla. Keskimäärin Suomen talous kasvaa silti 2,8 % tänä vuonna.  Ensi vuoden aikana talouskasvu piristyy jälleen kohtuullisen hyvään vauhtiin, vaikka BKT:n kasvun vuosikeskiarvo jääkin 2,3 prosenttiin heikon alun vuoksi. Molempien vuosien ennuste on prosenttiyksikön alkuvuoden arviota matalampi.

Inflaatio hidastuu selvästi, kun energian ja ruoan hintojen nousu taittuu ja korkojen nousun jää aiempaa arvioitua vähäisemmäksi. Keskimäärin inflaatio hidastuu ensi vuonna 2 prosenttiin kuluvan vuoden 3,4:stä.

Työttömyys laskee ensi vuonna ainoastaan hieman, ja työllisyyden kasvu jää hitaaksi. Hallituksen kaavailemien etupainotteisten säästöjen vuoksi valtiontalouden tasapaino kohenee aiemmin odotetun verkkaisesti, vaikka talouskasvu jää aiemmista arvioista.

Ennuste perustuu käsitykselle, että euroalueen velkakriisin hoitamiseksi tehdään kaikki voitava -kuten valtiot sitoutuivat tekemään Kreikan toisessa tukipaketissa - ja tilanne Italiassa ja Espanjassa säilyy vakaana. Olennaisin riski ennusteelle on, että velkakriisin hoito ei etene toivotulla tavalla, vaan tilanne kriisiytyy, mistä voi pahimmillaan seurata vuoden 2008 lopun kaltainen paniikkireaktio.

Lisätietoja: pääekonomisti Reijo Heiskanen, p. 010 252 8354OP-Pohjolan suhdanne-ennuste, elokuu 2011