Aluehallintovirasto

Valkeakosken lukion romahdustapaturmasta tuomiot - myös konsulttisuunnittelija tuomittiin

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:37 EET

Pirkanmaan käräjäoikeus on 19.11.2010 tuominnut SRV Asunnot Oy:n 10.000 €:n yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus tuomitsi myös SRV Asunnot Oy:n työpäällikön 25 päiväsakon eli 625 €:n ja vastaavan mestarin 35 päiväsakon eli 770 €:n sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi tuomittiin konsulttisuunnittelija, tamperelaisen insinööritoimiston toimitusjohtaja 35 päiväsakon eli 2.625 €:n ja haukiputaalaisen elementtiasennusfirman toimitusjohtaja 35 päiväsakon eli 2.170 €:n sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli lokakuussa 2008 Valkeakoskella sattunut rakenteilla olleen lukion romahtamistapaus. Elementtiasennusta tekemässä ollut työntekijä putosi elementtien romahtaessa yli 10 metriä ja loukkaantui vakavasti.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että sekä rakennuksen pääsuunnittelija, työmaan päätoteuttajan edustajat että elementtiasennusfirman edustajat olivat laiminlyöneet heille työturvallisuusmääräysten mukaan kuuluneita suunnittelu-, valvonta- ja huolellisuusvelvoitteitaan. Elementtiasennuksessa oli laiminlyöty asennusaikaisen tuennan järjestäminen. Tuenta olisi tullut suunnitella erikseen, koska asennettava kohde sijaitsi noin 11 metrin korkeudella.

Käräjäoikeus katsoo, että työpäällikön vastuulla työturvallisuusasioissa on ollut turvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta. Hänellä olisi ollut velvollisuus omalta osaltaan keskeyttää asennustyöt, kun hän on havainnut olevan puutteita asennuksen aikaisessa tuennassa.

Myös vastaavan mestarin olisi tullut ymmärtää, että asennettaessa ontelolaattoja noin 11 metrin korkeuteen, asennusaikainen tuenta olisi ollut välttämätöntä, vaikka tukea ei nimenomaisesti ole rakennesuunnitelmiin piirretty.

Pääsuunnittelijan osalta käräjäoikeus katsoo, että vaikka päävastuu asennussuunnitelmien laatimisesta ja niiden lainmukaisesta sisällöstä on päätoteuttajalta, pääsuunnittelija on omalta osaltaan laiminlyönyt huolehtia siitä, että betoni- ja teräselementtien osalta työmaalla on olemassa asianmukaiset asennussuunnitelmat, joista ilmenee muun muassa väliaikainen tuenta, etenkin kun hän on ollut tietoinen rakentamisen edistymisen vaiheesta.

Elementtiasennusfirman toimitusjohtajan oma kertomus osoittaa, että hän on suhtautunut varsin välinpitämättömästi asennussuunnitelman laatimiseen ja sen päivittämiseen, mikäli muutokset olisivat antaneet siihen aihetta. Kun hän toisaalta on ollut varsin kokenut elementtiasentaja, johon muut rakennustyömaalla työskentelevät ovat luottaneet, hänen välinpitämätön suhtautumisensa työturvallisuusasioihin on todennäköisesti vaikuttanut koko rakennustyömaan työturvallisuusilmapiiriin. On todennäköistä, että toimitusjohtajan kanta siihen, että asennusaikaista tukea ei asennustyössä tarvita, on ollut rakennustyömaalla ratkaiseva.

Loukkaantunut työntekijä sai korvauksia noin 23.000 €.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/7092.

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 040-528 1506