Valtioneuvosto

Valmisteveroa myös makeisista ja jäätelöstä

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:33 EEST

Hallitus esittää, että valmisteveroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä ja mehujäästä. Veron suuruus olisi makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta.

Nykyistä virvoitusjuomien valmisteveroa esitetään korotettavaksi 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa ja veron piiriin otettaisiin nykyisten mehujen, limonadien ja kivennäisvesien lisäksi myös luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat.

Veroa ei kannettaisi verottomien elintarvikkeiden raaka-aineena käytetyistä tuotteista eikä erityisruokavaliovalmisteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin myös pienimuotoinen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien tuotanto. Pienvalmistuksella tarkoitettaisiin makeisten ja jäätelön osalta enintään 10 000 kilogramman ja virvoitusjuomien osalta enintään 50 000 litran vuotuista tuotantoa.

Lisäksi hallitus esittää, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä korotetaan 7,5 senttiin litralta tai 2,7 senttiin senttilitralta etyylialkoholia.

Makeisten ja jäätelön valmisteveron käyttöönoton ja virvoitusjuomaveron korotuksen seurauksena verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla 100 miljoonalla eurolla. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verotuoton arvioidaan olevan yhteensä noin 135 miljoonaa euroa vuosittain. Vuoden 2011 verotuottojen arvioidaan kuitenkin jäävän noin 115 miljoonaan euroon.

Valmisteveron arvioidaan korottavan makeisten hintoja noin 1 - 15 prosenttia. Jäätelön osalta hintojen nousu saattaa olla makeisia suurempaa. Virvoitusjuomaveron korotuksen arvioidaan korottavan nykyisin veron piirissä olevien tuotteiden hintoja 0,5 - 5 prosenttia.

Tulliviranomaiselle aiheutuisi esityksestä noin neljän henkilötyövuoden kasvu. Ehdotettu uusi vero kasvattaa makeisia ja jäätelöä valmistavien tai maahantuovien yrityksien hallinnollista taakkaa. Taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että makeisten ja jäätelön kilohinnat vaihtelevat voimakkaasti. Vero vaikuttaa kilohinnaltaan halpoihin tuotteisiin suhteellisesti enemmän kuin kalliisiin tuotteisiin, joiden verorasitus voi jäädä hyvinkin pieneksi.

Lisätietoja: Ylitarkasta Tanja Nurmi, puh. 09 160 33077