FIBS

​Valtaosa yrityksistä pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita liiketoimintansa kannalta olennaisina - mutta ei liiketoimintamahdollisuutena

Lehdistötiedote   •   Elo 30, 2017 09:25 EEST

86 % suomalaisyrityksistä pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita erittäin tai melko olennaisina liiketoimintansa kannalta. Suuri osa myös uskoo, että oman yrityksen toimet YK-tavoitteiden edistämiseksi ovat riittäviä. Kuitenkin muihin maihin verrattuna Suomessa selvästi harvempi näkee tavoitteet liiketoimintamahdollisuutena, joihin panostamalla voi kasvattaa liikevaihtoa ja laajentaa toimintaa uusille markkinoille sekä saada mainehyötyjä.

Tämä käy ilmi FIBSin tekemästä Suomen ensimmäisestä yrityksille suunnatusta YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevästä kyselystä, johon vastasi 125 Suomessa toimivan yrityksen edustajaa. Kysely perustuu vastaavaan GlobeScanin ja SustainAbilityn alkuvuonna tekemään kansainväliseen tutkimukseen, johon vastasi yli 500 alan asiantuntijaa ympäri maailman.

YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2015 sopiman 17:n kestävän kehityksen tavoitteen (Sustainable Development Goals, SDG) tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja suojella ympäristöä kaikkialla maailmassa. Tavoitteet on päätetty saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa YK-tavoitteisiin panostetaan ennen kaikkea siksi, että niitä pidetään globaalisti tärkeinä ja ajankohtaisina (59 % vastaajista). Muualla maailmassa tärkein syy on, että ydinliiketoiminta halutaan linjata vastaamaan yhteiskunnan tarpeita, ja yrityksistä joka kolmas sanoo, että tavoitteisiin panostamalla voi kasvattaa liikevaihtoa ja laajentaa toimintaa uusille markkinoille, Suomessa näin uskoo vain joka neljäs kyselyyn vastanneista. 

"YK-tavoitteiden osalta näyttää olevan hieman sama tilanne kuin yhteiskuntavastuun osalta yleisestikin Suomessa: asiaa pidetään kyllä tärkeänä, mutta vielä ei ihan täysin uskota, että luomalla ratkaisuja globaaleihin ongelmiin voisi oikeasti tehdä hyvää bisnestä", toteaa FIBSin päällikkö Ulla Roiha.

Syytä Roihan mukaan kuitenkin olisi, sillä kyseessä on keppi-porkkana-tilanne.

"Maamme yrityskentässä on eittämättä jo nyt lukuisia innovatiivisia, maailmaa muuttavia yrityksiä, joiden toimet todella ovat merkittäviä kestävän kehityksen edistämisessä. Koko yrityskentällä on kuitenkin yhä skarpattavaa, jos haluamme saavuttaa globaalit tavoitteet ja varmistaa liiketoiminnan kasvuedellytykset myös vuoden 2030 jälkeen."

"Toisaalta yritysten kannattaisi myös huomioida, että YK-tavoitteet ohjaavat tulevina vuosina vahvasti globaalien haasteiden ratkaisuun keskittyviä julkisia ja yksityisiä sijoitusvirtoja. Näillä apajilla kannattaisi kaikkien toimialojen yritysten kalastella."

17:stä eri YK-tavoitteesta suomalaisyritykset panostavat etenkin ilmastotekoihin (46 % vastaajista), kestävään teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin (37 %) sekä vastuulliseen kuluttamiseen (31 %).

Tavoitteita edistävistä käytännön toimenpiteistä Suomessa kärjessä ovat tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (72 % vastaajista), muualla maailmassa näihin panostaa vain joka toinen yritys. Selkeä ero muihin maihin verrattuna ovat teknologiaan ja dataan liittyvät ratkaisut, joita Suomessa tuottaa joka kolmas yritys, muualla maailmassa vajaa neljännes.

Vähiten Suomessa panostetaan tällä hetkellä kestävän kehityksen "perustavoitteisiin" eli nälän (1 % vastaajista) ja äärimmäisen köyhyyden (3 %) poistamiseen sekä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta tukevaan toimintaan (2 %). Hieman yllättäen myös Suomen erityisvahvuuksiin lukeutuvat teemat eli koulutuksen, puhtaan veden ja sanitaation sekä vesi- ja maa-alueiden suojelun edistäminen ovat yritysten toimenpidelistan häntäpäässä.

"Olisi toivottavaa, että meilläkin yritykset kehittäisivät nykyistä enemmän ratkaisuja elämän perusedellytysten edistämiseksi, ei vain inhimillisistä syistä, vaan myös siksi, että se on riskienhallintaa parhaimmillaan: perustavoitteet mahdollistavat toteutuessaan taloudellisesti ja sosiaalisesti vakaat olosuhteet, maksukykyiset asiakkaat kaikilla markkina-alueilla, koulutetun työväestön ja yhteiskuntarauhan", Roiha muistuttaa.

Yritykset ovat aikanaan osallistuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden laadintaan, ja niitä kaikkia pidetään liiketoiminnan kannalta olennaisia. Päävastuu tavoitteiden toteutumisesta on valtioilla, mutta ilman yritysten taloudellisia ja teknologia panostuksia tavoitteita ei saavuteta.

Yrityksille YK-tavoitteet ovat tilaisuus kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa: tavoitteet tarjoavat ideoita uusien tuotteiden, palveluiden ja käytäntöjen innovointiin, pääsyn maailman miljardimarkkinoille sekä mahdollisuuden rakentaa mainetta vastuullisena toimijana, erottua kilpailijoista ja tehostaa riskienhallintaa.

Kysely

FIBSin verkkokysely yrityksille YK:n kestävän kehityksen tavoitteista liiketoiminnassa tehtiin 4.5-9.6.2017. Kysely lähetettiin sähköpostitse noin 2000 FIBSin postituslistalla olevalle yritysten edustajalle, kyselyyn saatiin 125 vastausta. Kyselyyn osallistui sekä suurten että pk-yritysten edustajia, suuri osa (36 %) vastaajista työskentelee yli 500 euron liikevaihdon yrityksissä, neljännes kaikista vastaajista työskentelee teollisuusalan yrityksissä. Kysely toteutettiin valtioneuvoston kanslian tuella.

Kyselyn yhteenvedon voi ladata maksutta täällä:  https://site.orchideapp.com/BISNES2030/Desktop

FIBSin kysely perustuu GlobeScanin ja SustainAbilityn alkuvuonna tekemään kansainväliseen tutkimukseen, johon vastasi yli 500 alan asiantuntijaa ympäri maailman.

Taustatietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista:

Lisätietoja

Ulla Roiha, päällikkö, FIBS, 040 873 2706, ulla.roiha@fibsry.fi

Virtuaalinen keskustelufoorumi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista avautuu 4.9. klo 13.00 - Mukana Finnair, NCAB Group Finland, OP Ryhmä, Plan International Suomi ja WWF Suomi

FIBS järjestää 4.9.-13.10.17 virtuaalisen BISNES 2030 -keskustelufoorumin, jossa yritykset, järjestöt, tutkijat ja muut teemasta kiinnostuneet voivat jakaa tietoa mm. parhaista tavoitteisiin liittyvistä käytännöistä Facebook-tyyppisellä alustalla. Avajaisissa – ja live chateissa syys-lokakuussa – ovat mukana foorumin viisi kummia: Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki, NCAB Group Finlandin toimitusjohtaja Kim Fagerström, OP Ryhmän yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sekä WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Foorumi on avoinna ympäri vuorokauden 13.10. asti. Klikkaa itsesi alustalle: https://site.orchideapp.com/BISNES2030/Desktop

FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää vastuullista liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveluitamme ovat mm. tilaisuudet, valmennukset, teemaryhmät ja uutispalvelut. FIBS-verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä, mukaan voivat liittyä kaikki organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään yhteiskuntavastuuta toiminnassaan.