Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 27 kevyen liikenteen järjestelyiden suunnittelu on aloitettu Raudaskylän kohdalla Ylivieskassa

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:39 EEST

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatie 27:lle (Savontie) Raudaskylän kohdalla. Suunnittelu sisältää valtatien varren kevyen liikenteen järjestelyt kahdessa kohteessa Löytyntien (maantie 7813) liittymän kohdalla sekä välillä Raudasmäentie (maantie 18287) - Sikabaari.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelualueen kevyen
liikenteenolosuhteita ja turvallisuutta sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta 

 Alustavat toimenpiteet tiestöllä ovat:

·        Löytyntien (mt. 7813) liittymän kohta, uusi kevyen liikenteen yhteys valtatien ali sekä liittymän pysäkkijärjestelyiden ja pysäkkiyhteyksien parantaminen.

 ·        välillä Raudasmäentie (mt. 8287) - Sikabaari:
yhtenäinen kevyen liikenteen yhteys valtatien varteen, tien pohjoispuolelle, Raudasmäentieltä (mt. 18287) joen yli Sikabaarin liittymään.
Joen ylitys tapahtuu nykyistä maantiesiltaa (Hyttisilta) pitkin. Sillalle varataan kevyelle liikenteelle oma tila kaventamalla ajoradan pientareita. Lisäksi parannetaan tiejakson pysäkkijärjestelyitä ja pysäkkiyhteyksiä.  

Suunnittelutyö on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä syyskuussa 2010. Suunnittelun aikana hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään alustavia suunnitelmaratkaisuja. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman on arvioitu valmistuvan helmikuussa 2011.  

Tiesuunnitelmien valmistuttua helmikuussa 2011 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2011 aikana.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 750 000 euroa (alv 0%). Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Lisätietoja:
hankintavastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327
Pohjois- Pohjanmaan ELY -keskus,
hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, puh. 0400 884 138 PMP Oy,
kuntatekniikkapäällikkö Mauri Haikola, puh. 044 4294 231 Ylivieskan kaupunki,
Keijo Körkkö, puh. 040 865 6676 Plaana Oy.

Liite: kartta suunnittelukohteiden sijainnista