Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 5 Mikkeli- Juva -hankkeen tiesuunnittelu jatkuu

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:32 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii parhaillaan Valtatie 5 Mikkeli-Juva -hankkeen tiesuunnitelmaa koskien osuutta Tuppurala – Vehmaa. Helmikuussa 2011 aloitettuun Valtatie 5 välin Tuppurala - Hatsola tiesuunnitelmaan on liitetty välin Hatsola - Vehmaa suunnittelu. Tekeillä oleva tiesuunnitelma ja Mikkelin kohdan jo lainvoimainen tiesuunnitelma kattavat koko valtatien parantamishankkeen Mikkeli-Juva.

Tiesuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudet pidetään

keskiviikkona 9.11.2011 klo 17.30 alkaen Sairilan koululla, Mikkelissä ja
torstaina 10.11.2011 klo 17,30 alkaen Kuosmalan koululla, Juvalla.

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma on maantielain mukainen asiakirja, jossa määritellään tietä varten tarvittava tiealue ja muut alueet sekä hankkeen vaikutukset ja kustannukset. Kaava-alueilla tietä varten tarvittava alue eli liikennealue osoitetaan yleensä asemakaavassa. Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Suunnitteluprosessin aikana kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Esittelytilaisuudet ovat yksi mahdollisuus omien näkemysten kertomiseen suunnittelijoille ja viranomaisille.

Tiesuunnitelmassa Vt 5 Tuppurala-Vehmaa esitetään valtatie rakennettavaksi välillä Tuppurala-Nuutilanmäki nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Osuudella Nuutilanmäki-Hatsola olevat neljä ohituskaistaa varustetaan keskikaiteella ja Kurkisuon ohituskaista täydennetään samalla nelikaistaiseksi. Osuudella Hatsola - Vehmaa toimenpiteet sisältävät Hatsolan liittymän parantamisen tasoliittymänä ja valtatien oikaisun Kettulan maantien liittymän kohdalla. 

Koko suunnittelujaksolle rakennetaan 7 uutta eritasoliittymää ja uusia siltoja noin 20 kpl. Melusuojaukset toteutetaan kattavasti osuudella Tuppurala-Visulahti ja joissakin yksittäisissä kohteissa muulla osuudella.

Suunnitteluosuudelle Tuppurala-Nuutilanmäki on aikaisemmin laadittu ja hyväksytty yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaan nähden tiesuunnitelmassa on valtatien linjausta muutettu Ekslammen kohdalla Reitojan luonnonmukaisen osuuden säästämiseksi. Lisäksi eritasoliittymien ramppiratkaisuja on muotoiltu sujuvammiksi ja Tuhkalan tasoliittymä on korvattu eritasoliittymällä.

Vaikutukset

Hankkeen toteutuessa valtatien liikenneturvallisuus paranee huomattavasti ja kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet vähenevät. Liikenteen sujuvuus paranee valtatieliikenteen edellyttämälle tasolle. Nopeusrajoitus on keskikaiteellisilla osuuksilla 100 km/h myös talviaikana. Melusuojausten myötä meluhaitat pienenevät ja melualueella asuvien ihmisten määrä vähenee melusuojausten vaikutuksesta.

Aikataulu ja kustannukset

Tiesuunnitelma valmistuu alkukesästä 2012. Hankkeen suunnitteluun on osoitettu Euroopan Unionin EAKR- rahoitusta. Tekeillä olevan tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen koko Mikkeli - Juva parantamishanke on valmis aloitettavaksi heti kun sille saadaan budjettirahoitusta. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 90 M€.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnittelusta antavat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta Pekka Hämäläinen, puhelin 0400 173 148 ja suunnitelmaa laativasta konsulttitoimistosta Destia Oy:stä projektipäällikkö Hannu Tukiainen, puhelin 0400 326 993.

Liite    

  Yleiskartta