Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 5:n, välin Palokangas Humalajoki, tiesuunnittelu käynnistyy

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 10:54 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Destia Oy ovat allekirjoittaneet suunnittelusopimuksen tiesuunnitelman laatimisesta valtatie 5:lle, välille Palokangas - Humalajoki. Suunnitteluosuus sijaitsee pääosin Leppävirran kunnassa. Rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt ulottuvat hieman Kuopion kaupungin alueelle.  Tiesuunnitelman on arvioitu valmistuvan vuonna 2012.

Suunnitelma sisältää Kuopion eteläisen moottoritien jatkamisen uuteen maastokäytävään Humalajoelta Palokankaalle kapeana nelikaistaisena moottoritienä. Humalajoelle, Oravikoskelle ja Palokankaalle suunnitellaan eritasoliittymät. Eritasoliittymät varustetaan linja-autopysäkein, joille järjestetään sujuvat yhteydet ja liitännäispysäköintimahdollisuus. Hankkeeseen sisältyy melusuojausta 1,3 km ja riista-aidat koko osuudelle sekä ympäristönhoidollisia toimenpiteitä. Suunnitelma-alueen maantiet ja yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien ja eritasoliittymien kautta.

Hankkeen suunnittelun tarpeisiin on mitattu maastomallia jo vuonna 2009. Mallin täydennysmittauksia ja maastotöitä on tehty syksyyn 2010 asti. Maastotöistä on vastannut GeoUnion Oy.

Suunnittelu ja maastotietojen hankinta rahoitetaan Euroopan Unionin EAKR- rahoituksella. Rahoitusta suunnitelman laatimiseen ja maastotietojen hankintaan on osoitettu noin 2,0 M€.

Suunniteltava tiejakso sisältyy yleissuunnitelmaan "Valtatien 5 osuuden Leppävirta - Kuopio kehittäminen välillä Palokangas – Humalajoki".

Lisätiedot                
Pohjois-Savon ELY-keskus, projektivastaava Janne Lappalainen,
puh. 040 752 2660, sähköposti janne.lappalainen(ät)ely-keskus.fi
Destia Oy, projektipäällikkö Pekka Karhinen,
puh. 040 557 6170, sähköposti pekka.karhinen(ät)destia.fi 

Hankkeen internet-sivut