Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 9:n tienumerointi on nyt lähes valmis

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:41 EEST

Liikenne- ja viestintäministeriö teki 10.2.2010 päätöksen Kuopiosta Joensuun kautta Niiralan raja-asemalle menevän tieyhteyden muuttamisesta osaksi valtatie 9:ää. Numeromuutos on nyt tehty maastoon ja työ on viimeistelyä vaille valmis.

Savo-Karjalan tiepiiri (nyk. osa Pohjois-Savon ELY-keskusta) esitti vuonna 2009 harkittavaksi valtatie 9:n jatkamista Kuopiosta Joensuuhun ja siitä edelleen Niiralan raja-asemalle. Perusteluissa todettiin, että näin muodostettaisiin yhtenäinen, samannumeroinen, valtatietasoinen, noin 650 kilometrin mittainen poikittaisyhteys Lounais-Suomen ja Itä-Suomen välille ja yhdistettäisiin viisi vahvaa kasvukeskusta ja yliopistokaupunkia Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu. Teiden vaikutusalueen kauppakamarit ja maakuntien liitot suhtautuivat asiaan myönteisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö teki asiasta päätöksen helmikuussa 2010.

 Yhtenäinen tienumerointi korostaa valtatie 9:n merkitystä Väli-Suomen poikittaisyhteytenä, tien vaikutuspiirin yhteistyötä ja imagoa. Se helpottaa yhteysvälin markkinointia ja tukee aikaa myöten myös yhteysvälin liikenteellisten olosuhteiden kehittämistä.

Pohjois-Savon ELY-keskus on vastannut muutoksesta aiheutuvista merkinnöistä maastoon ja rekistereihin. Merkkien vaihtotyö on lopuillaan ja työt valmistuvat syyskuun aikana. Urakoitsijana merkkien vaihdossa on toiminut Savon Kuljetus Oy ja urakkahinta on noin 30 000 euroa.

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa antavat
johtaja Petri Keränen, p. 0400 197 187
aluevastaava Olli Meriläinen, p. 040 7071405