Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 9:n uudet tiejärjestelyt Suonenjoella parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 03:20 EEST

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti yksityistie- ja siltajärjestelyt valtatie 9:llä, Suonenjoella, huhtikuussa 2010. Työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa valtatien ylittävät Mustamäen sekä Lylyjärven huonokuntoiset ylikulkusillat poistetaan räjäyttämällä. Räjäytyksen suorittaa 16.9.2010 Pioneerirykmentti harjoitustyönään.

Valtatie 9:n sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranevat

Huonokuntoisten ja alikulkukorkeudeltaan matalien Mustamäen ja Lylyjärven siltojen poistaminen mahdollistaa valtatie 9 käytön ylikorkeiden erikoiskuljetusten reittinä Suonenjoen ja valtatie 5:n välillä. Ylikorkeiden kuljetusten reitti Kuopio-Jyväskylä -välillä lyhenee siltojen poiston myötä noin 50 km. Nykyisellään em. kuljetukset ovat joutuneet kiertämään Varkauden kautta. Siltojen poisto mahdollistaa tulevaisuudessa myös ohituskaistan rakentamisen tieosuudelle. Poistettavat sillat korvataan alikulkukäytävällä.

Elokuussa valmistui valtatie 9:n parantamiseksi Suonenjoella myös toinen hanke, jossa valtatietä levennettiin ja päällystettiin Kärkkäälän ja Vehmasmäen välillä. Samalla vanhoja tiekaiteita uusittiin ja uusia kaiteita rakennettiin sekä näkemiä parannettiin. Tehdyt toimenpiteet kohensivat valtatien liikenneturvallisuutta merkittävästi.

Ysitien merkitystä tärkeänä poikittaisyhteytenä on vahvistettava

Valtatie 9 numeroinnin jatkaminen Kuopiosta Joensuun kautta Niiralan raja-asemalle asti toteutui konkreettisesti menneenä kesänä, kun merkkien vaihtotyö tehtiin maastoon. ”On tärkeää, että valtakunnallinen, noin 650 kilometrin mittainen keskeinen poikittaisyhteys, Valtatie 9 Turku – Niirala, säilyy tasoltaan hyvänä tienä. Nyt Suonenjoen kohdalla tehtävät, tien kuntoa, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet vahvistavat tätä näkemystä”, toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
johtaja Petri Keränen, p. 0400 197 187