Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatien 23 parantamisesta Pieksämäen keskustaajaman kohdalla laaditaan aluevaraussuunnitelma

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:17 EEST

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatien 23 parantamisesta Pieksämäen keskustaajaman kohdalla. Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Pieksämäen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Suunnitelman laatijana toimii Sito-Kuopio Oy.

Noin 15 kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa lännestä Linnatien (maantie 15282) länsipuoleisesta liittymästä ja päättyy idässä Jäppiläntien (maantie 453) liittymään.

Aluevaraussuunnitelmassa selvitettävät liikennejärjestelyt palvelevat tulevan maankäytön suunnittelun tarpeita. Aluevaraussuunnitelman laatimisen lähtökohtana toimivat valtatielle aikaisimmin laadittujen useiden suunnitelmien ja selvitysten lisäksi nykyiset kaavat sekä parhaillaan laadittavana olevat kaavat.

Valtatien parantamisen tavoitteena on muodostaa laatutasoltaan yhtenäinen, sujuva ja turvallinen valtatieosuus, jonka suunnittelussa huomioidaan nykyinen ja tuleva maankäyttö. Valtatien tulee palvella myös paikallista liikkumista. Aluevaraussuunnitelmassa pyritään varmistamaan turvalliset ja sujuvat liittymäjärjestelyt. Liikennemelun torjumiseksi sekä pohja- ja pintavesien suojelemiseksi osoitetaan tarvittavat toimenpiteet.

Aikataulu ja toteuttaminen

Aluevaraussuunnitelman laatiminen on aloitettu syyskuussa 2010 ja tavoitteena on, että se valmistuu kevääseen 2011 mennessä. Suunnitelman valmistuttua siitä pyydetään eri viranomaisilta lausunnot ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee siitä toimenpidepäätöksen.

Aluevaraussuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet saavat aikanaan lainvoiman joko myöhemmin laadittavien kaavojen ja tiesuunnitelman kautta. 

Hanke ei toistaiseksi ole mukana liikennehankkeiden toteuttamisohjelmissa.

 Vuorovaikutus ja tiedottaminen

Aluevaraussuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön luonnosvaiheessa pidetään alueen asukkaille, maanomistajille, yrityksille ja muille sidosryhmille esittely- ja keskustelutilaisuus tulevana talvena. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Pertti Asikainen, puh. 0400 173 144, Pieksämäen kaupungilta Tapani Mähönen, puh. 044 588 3222 sekä suunnitelmaa laativasta Sito-Kuopio Oy:stä Matti Romppanen, puh. 020 747 6740.

  Suunnittelualue