Valtioneuvosto

Valtiolle raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2011 11:00 EET

Valtion työmarkkinalaitos ja valtion pääsopijajärjestöt JHL ry, Juko ry ja Pardia ry saavuttivat 22.11.2011 neuvottelutuloksen virka- ja työehtosopimukseksi työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta koskevan neuvottelutuloksen pohjalta. Valtion neuvottelutulos koskee noin 86 000 palkansaajaa.

Mikäli työmarkkinoiden keskusjärjestöjen lokakuussa saavuttama neuvottelutulos raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta katsotaan kattavaksi, valtion uusi sopimuskausi alkaa 1.3.2012 ja päättyy 31.3.2014.

Palkkoja korotetaan 1.3.2012 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 prosenttia, kuitenkin vähintään 39,50 euroa kuukaudessa. Huhtikuun alusta 2013 lukien yleiskorotus on 1,4 prosenttia. Neuvottelutulokseen sisältyvät 0,5 prosentin suuruiset virastoerät 1.3.2012 ja 1.4.2013 lukien. Lisäksi maksetaan maalis- tai huhtikuun palkanmaksun yhteydessä 150 euron kertaerä.

Sopimukseen sisältyy eräitä tekstitarkistuksia. Osapuolet sopivat työryhmien asettamisesta käsittelemään mm. tasa-arvoa, työurien pidentämistä ja työaikakysymyksiä.

Lisätietoja antaa valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto puh. 160 34900.