Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtion vesihuoltotyöt jatkuvat Koillis-Savossa

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:08 EET

Tuusniemellä on alkamassa Tuusjärvi - Laukka-aho yhdys- ja raakavesijohtojen sekä siirtoviemärin rakentaminen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Koillis-Savon Vesi Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen vesihuoltotyöstä.  

Hanke liittyy kokonaisuuteen, jolla varmistetaan Koillis-Savon Vesi Oy:n kuntien vedenhankintaa sekä turvataan vesihuoltolaitosten talousveden jakeluvarmuus laajalla alueella. Samassa yhteydessä jatketaan siirtoviemärin rakentamista, joka mahdollistaa haja-asutuksen viemäriverkostojen rakentamisen Tuusjärven alueelle. Jätevedet johdetaan Kaavi - Juankoski siirtoviemäriä pitkin käsiteltäväksi Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n puhdistamolle Juankoskelle. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuoden 2011 talousarviosta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on enintään 680 000 euroa ja lopuista kustannuksista vastaavat Koillis-Savon Vesi Oy ja Tuusniemen kunta.

 Hanke toteutetaan yhteistyönä Koillis-Savon Vesi Oy:n ja Tuusniemen kunnan kanssa siten, että rakennuttamisesta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus, joka tekee myös putkistojen asennustyöt omana työnä.

Työhön kuuluu yhdys- ja raakavesijohdon ja siirtoviemärin rakentaminen Tuusjärven ja Laukka-ahon kylien välille. Vesijohtoja rakennetaan noin 15 kilometriä ja siirtoviemäriä noin 6 kilometriä sekä kolme jätevedenpumppaamoa. Maanrakennustöiden kilpailutus on käynnistynyt ja varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan maaliskuussa. Työ valmistuu käyttökuntoon noin vuoden kulutta.

Samaan hankekokonaisuuteen kuuluva Könönkangas - Kaavi yhdysvesijohto ja Laukka-aho - Kaavi jätevesiviemärihanke on valmistunut viime vuoden loppupuolella. Jätevesiviemäri on ollut käytössä kesästä alkaen ja vesijohto otetaan käyttöön lähiaikoina. Alueella vesi- ja viemäriverkostojen osalta vesihuoltolain mukaisina laitoksina toimivat Pohjois-Tuusniemen ja Kotakylän vesiosuuskunnat.

 

Liite:
Esittelykartta vesihuoltotöistä Tuusjärvi-Laukka-aho

 

Lisätietoja:
Vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 3591 574

Ympäristötyöt – ryhmän päällikkö Eino Toivanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 372 073

Tekninen johtaja Teuvo Nissinen, Tuusniemen kunta, puh. 0400 376 486

Toimitusjohtaja Lauri Valtiala, Koillis-Savon Vesi Oy, puh. 040 5482 168