Valtioneuvosto

Valtion virkamiesten muutoksenhakuoikeus laajenee

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:27 EEST

Hallitus esittää, että virkamiehellä olisi pääsääntöisesti oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Muutosta haettaisiin jatkossa hallinto-oikeuksilta. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumottaisiin ja virkamieslautakunta lakkautettaisiin. Muutos selkeyttäisi muutoksenhakujärjestelmää sekä edistäisi virkamiehen oikeusturvaa.

Hallitus hyväksyi virkamiesten muutoksenhakuoikeutta koskevan virkamieslain muutosesityksen sisällön 7.10.2010 ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 8.10.2010. Lisäksi hallitus esittää virkamieslakiin eräitä pienempiä muutoksia. Kokonaisuutena esitetyt muutokset vähentävät valtion menoja ja edistävät hallinnon tehokkuutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 heinäkuun alussa.

Uudistuksen myötä valtion virkamieslaki saatettaisiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Hallituksen esityksen mukaan pääsääntönä olisi virkamiehen oikeus valittaa hallinto-oikeuteen häntä koskevasta päätöksestä. Erillisessä säännöksessä lueteltaisiin päätökset, joista ei ole mahdollista valittaa, kuten esimerkiksi virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen.

Asioiden yleisellä keskittämisellä alueellisiin hallintotuomioistuimiin saavutetaan yhdenmukaisuutta ja selkeyttä muutoksenhakujärjestelmään. Muutoksen jälkeen valtion virkamiesten palvelussuhdetta koskevienriitojen käsittely olisi vastaavan kaltainen kuin työsuhteisilla työntekijöillä, joiden osalta ammattituomarit käsittelevät palvelussuhdeturvaa koskevat riita-asiat yleisissä tuomioistuimissa. Täten edistetään valtion palveluksessa olevan henkilöstön yhdenvertaista kohtelua. Esitys merkitsee siirtymistä väliasteen osalta hallintomenettelystä hallintolainkäyttömenettelyyn, millä on suuri periaatteellinen oikeussuojamerkitys. Asiansa hallinto-oikeuksiin vievillä virkamiehillä olisi siten mahdollisuus vaatia korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Asiaa valmisteltiin valtion virkamieslain muutoksenhakua selvittäneessä työryhmässä, joka laati muistion asiasta (valtiovarainministeriön julkaisu 38/2009). Esityksestä on käyty valtion yhteistoimintalain ja -sopimuksen edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja antaa työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi, puh. 09 160 34965.