Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtionavustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:36 EET

Valtion ensi vuoden talousarviossa on varattu 2,9 milj. euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Määrärahasta osa myönnetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön jaettavaksi alueellisille ja paikallisille hankkeille. Määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, nuorten sosiaalista vahvistamista tai nuorten kasvu- ja elinoloja. Avustuksia voidaan myöntää pääasiassa hankkeisiin, jotka liittyvät hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007–2011 nuorisotyötä koskeviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti ohjelman teemoja: - Moninaisuus ja yhdenvertaisuus - Luovuuden Suomi - Digitaalinen sukupolvi - Laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys Kehittämisohjelma on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivuilla osoitteessa www.minedu.fi → nuoriso → nuorisopolitiikka → kehittämisohjelma. Avustuksia myönnetään kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yhteisöille. Avustuksia myönnetään erityisesti hankkeen sisällön tuottamisesta, kuten ohjaajien palkkauksesta sekä nuorten ja ohjaajien koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksia ei myönnetä tarkoituksiin, joihin valtion talousarviossa on varattu erillinen muu määräraha, kuten nuorten työpajatoimintaan, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, kuntien nuorisotilojen rakentamiseen tai valtakunnallisten nuorisojärjestöjen, niiden piirijärjestöjen tai paikallisyhdistysten yleisavustuksiin. Kehittämisrahaa ei myönnetä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen. Määrärahalla ei voida myöskään kattaa valtionosuudella järjestettävästä kunnan perusnuorisotyöstä aiheutuvia kustannuksia. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2010 (=postileima). Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueiden osalta avustushakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle osoitteella: Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki. Hakuohje- ja lomake ovat saatavissa ELY-keskusten Internet-sivulta osoitteesta www.ely-keskus.fi → Lomakkeet → Elinkeinot, työ, osaaminen ja kulttuuri → Nuorisoasiat → Nuorisotyön alueellisen kehittämisen valtionavustukset. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus/ E-vastuualue/kulttuuriyksikkö: Suunnittelija Mari Puhakka, p. 040 564 6566 (mari.puhakka(at)ely-keskus.fi) Ryhmäpäällikkö, sivistystoimentarkastaja Ullrike Hjelt-Hansson, p. 050 688 11 (ullrike.hjelt-hansson(at)ely-keskus.fi)