Valtioneuvosto

Valtioneuvosto asetti kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:52 EET

Hallitus asetti 3. marraskuuta kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän Jyrki Kataisen hallituksen toimikaudeksi. Yhteistyöryhmä on toimielin, joka käsittelee kaupunkipolitiikalle periaatteellisesti merkittäviä asioita. Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja varapuheenjohtajana Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä koordinoi ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia ja kehittää yhteistyömuotoja valtion ja kaupunkiseutujen kanssa. Ryhmän työssä painottuvat hallitusohjelman kirjaukset kehittää valtion ja kaupunkien välisiä sopimusmenettelyjä. Kaupunkien roolia koko maan talouskasvun vauhdittajina edistetään aie- ja kasvusopimuspolitiikalla. Ryhmän tavoite on edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä sekä kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Yhteistyöryhmän muut jäsenet ovat: ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä, johtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä, osastopäällikkö Heikki Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriöstä, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan va. kaupunginjohtaja Martti Lipponen, johtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungista, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Maakuntajohtajien ja ELY-keskusten johtajien vuosittain vaihtuvat puheenjohtajat toimivat yhteistyöryhmän asiantuntijoina. Vuonna 2011 he ovat maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitosta ja ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Yhteistyöryhmän yhteydessä toimii sihteeristö, jonka pääsihteerinä on Olli T. Alho työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa yhteistyöryhmälle myöhemmin suurkaupunki-, seutukaupunki- ja kaupunkitutkimusjaostot.

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Janne Antikainen puh. 010 606 4915
erityisasiantuntija Olli T. Alho, puh. 010 606 4914