Valtioneuvosto

Valtioneuvosto hyväksyi Paras-puitelain muutokset

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 18:58 EET

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaan puitelakiin tehtävistä muutoksista.

Esityksen mukaan valtioneuvosto voi velvoittaa kunnan liittymään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2013 alusta lähtien, jollei kunta täytä puitelain asettamaa noin 20 000 asukkaan vähimmäisvaatimusta. Samalla täsmennetään sosiaalihuollon palveluja koskevaa yhteistoimintavelvoitetta. Väestöpohjavaatimus koskee kaikkia sosiaalihuollon palveluja paitsi lasten päivähoitoa. Siirtymäaikaa sosiaalihuollon tehtäville olisi vuoden 2015 alkuun saakka.

Lisätietoja asiasta löytyy valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2010 julkistamasta tiedotteesta.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20101124Hallin/Toelli_puitelaki.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20101124Valtio/name.jsp