Valtioneuvosto

Valtioneuvosto hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:28 EEST

Valtioneuvosto hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta torstaina 21.10.2010. Selonteko annetaan nyt eduskunnan käsiteltäväksi. Tasa-arvoselonteko tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa kautta aikojen. Selonteon tarkoituksena on arvioida hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Keskeistä selonteossa ovat tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden linjaukset vuoteen 2020 asti. Selonteossa käsitellään laaja-alaisesti tasa-arvopolitiikan eri alueita kuten päätöksentekoa, koulutusta ja tutkimusta, työelämää ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, miehiin ja tasa-arvoon sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selonteossa tarkastellaan tasa-arvolainsäädäntöä ja tasa-arvopolitiikan keinoja sekä Suomen toimintaa kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa. Tasa-arvoselonteossa esitetään tulevaisuuden linjauksia useilla eri alueilla politiikan vaikuttavuuden parantamiseksi. Selonteko sisältää ehdotuksia muun muassa tasa-arvosuunnittelun laajentamisesta perusopetukseen, sukupuolinäkökulman vahvistamisesta korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa ja työurien pidentämisessä sekä työn ja perheen yhteensovittamisratkaisujen ulottamisesta eri elämänvaiheisiin. Isien perhevapaiden käyttöä on syytä edelleen lisätä. Tasa-arvoselonteossa linjataan, ettäparhaiten tähän päästään korvamerkitsemällä isälle ja äidille oma vanhempainvapaajakso. - Suomi on monessa suhteessa ollut sukupuolten tasa-arvon edellä kävijä. Naiset ovat pitkään osallistuneet työelämään ja politiikkaan. Tasa-arvolain kiintiösäännös on edistänyt sukupuolten tasapuolista edustusta päätöksenteon valmistelussa niin valtionhallinnossa kuin kuntatasollakin. Tasa-arvosuunnittelu on lisääntynyt työelämässä ja oppilaitosten osalta erityisesti yliopistoissa. Lisäksi hallitus on edistänyt aktiivisesti työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin toteaa. - Tasa-arvoselonteon laadinnassa tarvitaan sekä realismia että uskallusta katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Harjoitetun politiikan arvioinnin lisäksi meillä pitää olla näkemystä sukupuolten tasa-arvon tulevaisuudenlinjoista. Tarvitsemme myös kykyä tarkastella tasa-arvopolitiikan näkökulmasta muun muassa maahanmuuttoon, vähemmistöryhmien asemaan ja talouspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, linjaa ministeri Wallin. Lisäksi selonteko sisältää linjauksia miehiä ja tasa-arvo koskevista kysymyksistä, joissa korostetaan muun muassa miesten vanhemmuuden tukemista erotilanteissa. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi ehdotetaan lainsäädännön kehittämistä ja toimenpiteiden tehostamista kaikilla tasoilla. Tasa-arvokysymykset koskevat kaikkia yhteiskuntaelämän alueita. Tuloksellinen tasa-arvopolitiikka edellyttää koko hallituksen vastuunottoa ja tiivistä eri politiikka-alueiden yhteistyötä. Lisätietojaerityisavustaja Susanna Korpivaara, etunimi.sukunimi@minedu.fi tai p. 0400322432 ylitarkastaja Eeva Raevaara, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 09 160 73842 Muualla palvelussamme http://www.stm.fi/tasa-arvo http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1538250