Valtioneuvosto

Valtionhallinnon viestintäsuositus uudistettiin

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 19:55 EEST

2010-luvulla viestintä on kiinteä osa yhteiskuntaa ja sen toimintoja. Toimimme jatkuvasti muuttuvassa mediamaailmassa, joka on sähköistynyt ja globalisoitunut. Viestintä on monipuolistunut ja samalla nopeutunut. Tällöin vuorovaikutus, yhteistyö ja koordinaatio korostuvat, todetaan uudistetussa valtionhallinnon viestintäsuosituksessa.

Valtionhallinnon viestinnän tavoitteena on tukea demokratian toimivuutta ja kansalaisten oikeuksien toteutumista sekä luoda edellytyksiä yhteisöjen ja yritysten toiminnalle.
Toimivan ja tehokkaan viestinnän pääperiaatteita ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, nopeus ja vuorovaikutteisuus.

Median uudet muodot luovat uusia, positiivisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kansalaisten ja valtionhallinnon välille. Avoin kansalaisviestintä on olennainen osa valtionhallinnon ja sen organisaatioiden palvelutehtävää. Kansalaisten osallisuuden edistäminen jo asioiden valmisteluvaiheessa edellyttää uusien toimintatapojen hyödyntämistä. Tässä myös sosiaalisella medialla on kasvava merkitys.

Valtionhallinnon viestinnän johtamisessa ja järjestelyissä korostuu kaksi asiaa. Poliittisen ja hallinnollisen suhde muuttuu: esimerkiksi ministerien avustajien ja viestintäyksiköiden välille on etsittävä uusia yhteistyön muotoja. Viranomaisten välinen yhteistyö lisääntyy, koska yhteiskunnalliset haasteet yhä useammin ylittävät sektorirajoja.

Myös sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintää on edelleen kehitettävä. Hyvin hoidettu viestintä ja sen kehittäminen edellyttävät organisaatioiden viestinnän riittävää resursointia. Valtionhallinnon maine syntyy toiminnan seurauksena.

Uusi valtionhallinnon viestintäsuositus perustuu valtioneuvoston kanslian syksyllä 2008
asettaman valtionhallinnon viestintää selvittäneen työryhmän työlle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miltä osin vuodesta 2002 voimassa ollut valtionhallinnon viestintäsuositus edellytti uudistamista.

Viestintäsuositus julkaistaan lähiaikoina myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Asko Mattila, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2012 tai 040 545 2023

 

Lisää aiheesta:

Valtionhallinnon viestintäsuositus:
http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=306919