Valtioneuvosto

Valtiosihteeri Rantala kaipaa kansainväliseen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmään tehokuutta

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2010 17:46 EEST

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Marcus Rantala osallistui Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn yleiskokouksessa pidettyyn jäsenmaiden ministereiden istuntoon. Istunnon erityisteemoina olivat innovaatioon, taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset.

Suomen puheenvuorossa Rantala korosti teollis- ja tekijänoikeuksien merkitystä luovuudelle ja innovoinnille koko yhteiskunnassa ja kertoi Suomen hallituksen vuonna 2009 hyväksymästä kansallisesta teollis- ja tekijänoikeuksien strategiasta. Maailman talousfoorumi on vastikään arvioinut 139 maan kilpailukykyä. Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien instituutiot arvioidaan raportissa maailman toiseksi parhaiten toimiviksi.

YK:n erityisjärjestönä toimivan WIPOn tehtävänä on aktiivisesti edistää teollis- ja tekijänoikeuksia ja niiden merkitystä maailman kaikkien valtioiden taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kehityksessä.

- Maailmankehityksen kannalta on tärkeää, että kansainvälistä teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmää pidetään ajan tasalla, Rantala totesi. - Nyt WIPOn hallinnoimien sopimusten saattaminen ajan tasalle ja uusien sopimusten valmistelu ovat muodostuneet erittäin hitaiksi prosesseiksi. WIPOn pitäisi tässä suhteessa olla elävämpi organismi ja kehityksen veturi, Rantala jatkaa.

- Suomi on toiveikassen suhteen, että WIPOn toimintatapojen uudistaminen ja jäsenvaltioiden entistä aktiivisempi rooli tuo uutta tehokkuutta järjestön toimintaan.

Nyt pidettävä kokous on ensimmäinen WIPOn yleiskokous, johon Suomi osallistuu poliittisella tasolla. Vuoden 2010 yleiskokouksessa esillä ovat kaikki järjestön toimintaan liittyvät asiat, järjestön uusi keskipitkän aikavälin strategia 2010-2015 ja kaikkien vireillä olevien hankkeiden raportointi.


* * *

WIPO on immateriaalioikeuksien kansainvälistä järjestelmää hallinnoiva hallitustenvälinen järjestö, joka on liittynyt YK:n erityisjärjestöksi. WIPOon kuuluu jäseninä 183 valtiota. WIPOn toiminta jakaantuu kahteen pääalueeseen, teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuteen. Kummallakin alueella on tehty useita kansainvälisiä sopimuksia, joita WIPO hallinnoi.

Erittäin tärkeän osa-alueen WIPOn toiminnassa muodostaa oikeudellisen ja teknisen avun tarjoaminen erityisesti kehitysmaille henkisen omaisuuden oikeudellisia puitteita koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoja: johtaja Jukka Liedes, puh. 040 543 0333