Valtioneuvosto

Valtiosihteeri Rantala: Toimiva päivähoito ja perhevapaajärjestelmä takaavat naisten korkean työllisyyden Euroopassa

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:43 EEST

Valtiosihteeri Marcus Rantalan mukaan komission vuosille 2010-2015 hyväksymä tasa-arvostrategia keskittyy sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta olennaisiin kysymyksiin. EU:n tasa-arvoministerit tapasivat Brysselissä tiistaina 26. lokakuuta. Suomea edusti Marcus Rantala, tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Stefan Wallinin valtiosihteeri. Strategiassa painotetaan naisten työmarkkinaosuuden nostamista, naisten taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen lisäämistä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuntaa. "Hallituksemme 21.10 hyväksymä selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta nostaa esille samoja kysymyksiä kuin Euroopan tasa-arvostrategia", totesi Rantala.

"Olen myös tyytyväinen siihen, että komissio toteaa jatkavansa työtä, jolla pyritään parantamaan työn ja perhe-elämän yhdistämistä, mm. isyysvapaisiin liittyen. Mielestäni erityisen tärkeää olisi saada aikaan tasapaino miesten ja naisten käyttämien pidempien vapaiden välille, jotka eivät ajoitu heti lapsen syntymän jälkeiseen aikaan", valtiosihteeri Rantala totesi tiistaina järjestetyssä epävirallisessa tasa-arvoministerikokouksessa. EU:n tasa-arvoministerit kokoontuvat yleensä kerran puheenjohtajuuskauden aikana.

"Toimivaan päivähoitoon ja toimivaan perhevapaajärjestelmään kannattaa panostaa. Työn- ja perhe-elämän yhdistämismahdollisuuksien myötä myös naisten työllisyys kasvaa", valtiosihteeri Rantala totesi, kun tasa-arvoministerit keskustelivat siitä, miten Euroopan tasa-arvosopimusta tulisi uudistaa. Jäsenmaiden vuonna 2006 hyväksymää tasa-arvosopimusta on aika uudistaa ja vahvistaa. Myös talouskasvuun ja työllisyyteen keskittyvässä Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, että yksi päätavoitteista on naisten ja miesten työllisyyserojen poistaminen.

"Euroopan tasa-arvosopimuksen ja komission uuden tasa-arvostrategian toimeenpanoa tulisi valvoa", valtiosihteeri Rajala huomautti. "Niitä koskevaa tasa-arvopolitiikan seurantamekanismia ei tällä hetkellä ole." Valtiosihteeri Rantalan mukaan voitaisiin tässä työssä hyödyntää muualla jo noudatettavia käytäntöjä. Esimerkiksi työllisyyspolitiikan edistymisen seurantaa voisi käyttää mallina. "Euroopan tasa-arvosopimus voisi toimia suuntaviivana tasa-arvopolitiikan seurannassa", valtiosihteeri Rantala totesi.

"EU:n tasa-arvostrategian ja tasa-arvosopimuksen seurannassa voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, kuten jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa Tasa-arvon korkean tason ryhmää", valtiosihteeri Rantala totesi.

Lisätietoja Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja, STM ja Suomen edustaja Tasa-arvon korkean tason ryhmässä, (09) 160 74494, etunimi.sukunimi@stm.fi
Sari Vuorinen, ylitarkastaja, STM, (09) 160 73295, etunimi.sukunimi@stm.fi
Susanna Korpivaara, erityisavustaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0400 322 432, etunimi.sukunimi@minedu.fi