Valtioneuvosto

Valtiosihteeri Rossi: Ohjelmaviidakkoa ja turhia rutiineja purettava hallinnossa

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:42 EET

Pääministerin valtiosihteeri Mika Rossi arvosteli hallinnon osaoptimointia, ylihallinnointia ja vanhasta kiinnipitämistä hallinnossa puhuessaan Projektipäivillä Espoossa keskiviikkona 10. marraskuuta.

- Haaste hallinnossamme on edelleen liian vahva siiloutuminen. OECD:n maa-arvioinnissakin kritisoitiin voimakkaasti, että toimimme monessa mielessä varsin sektoripainotteisesti. Valtion budjetin rakenne, valtiontalouden kehysmenettelyn jäykkyys ja ministeriöittäin ja virastoittain jäsentyvät ja seurattavat tulostavoitteet ovat omiaan heikentämään mahdollisuuksia vaikuttavaan politiikkaan poikkihallinnollisissa kysymyksissä. Nykyinen järjestelmämme johtaa helposti osa-optimointiin kokonaistavoitteen kustannuksella.

- Ensinnäkin poliittisella tasolla on syytä miettiä, ovatko kaikki ministereiden nykyiset yhteistyöfoorumit ja niiden käyttö tätä päivää. Joku on laskenut, että jos ns. epäviralliset ministeriryhmät lasketaan mukaan, meillä on nykyisellään yli 30 ministeritason yhteistyöfoorumia. Kun ministerit eivät kaikkiin kokouksiin ehdi, tulee näistä helposti heidän avustajiensa kokouksia, joissa ei sittenkään pystytä tekemään aitoja poliittisia sitoumuksia.

- Poliittisen johtamisen onnistumisen kannalta oleellista on myös, miten hyvin pystymme toimimaan niin, että sisällön suunnittelu ja taloudellinen ohjaus kulkisivat paremmin käsi kädessä. Tämä lähtee jo hallitusohjelmasta, jossa pitäisi varmistaa, että halutuille prioriteettialueille myös kohdistetaan riittävät voimavarat. Vastaavasti vuotuisessa kehys- ja budjettiprosessissa pitäisi huomattavasti nykyistä joustavammin kohdentaa voimavaroja kulloisiinkin painopisteisiin. Nykyään häntä heiluttaa liikaa koiraa.

- Poikkihallinnollisten politiikkakokonaisuuksien hoitamiseksi on meillä ollut kahdella hallituskaudella käytössä hallituksen politiikkaohjelmat. Tämän konseptin toimivuutta on vastikään arvioitu valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa. VTV:n lopputulema on, että jos politiikkaohjelmilla jatkossa mielitään vaikuttavaa horisontaalista tulosta, on ne resursoitava kunnolla ja fokusoitava riittävän selkeästi.

- Se, miten politiikkaohjelmille käy, tulee ratkaistavaksi seuraavan hallitusohjelman yhteydessä. Joka tapauksessa politiikkaohjelmien rinnalle tullaan tarvitsemaan myös muita tehokkaista ohjelmallisia toimintamuotoja, sisällöstä riippuen. Nykyisten politiikkaohjelmien ongelmana on ollut myös se, että niitä perustettaessa ei ole raaskittu luopua aiemmista toiminnoista ja ohjelmista, jotka liittyvät politiikkaohjelmiin. Seuraavassa hallitusvaihdoksessa onkin ehdottoman tärkeää, että kun jotain uutta halutaan pystyttää, pitää uskaltaa selkeästi luopua vanhasta uuden tieltä. Muutoin olemme nykyisenkaltaisessa melkoisessa ohjelmaviidakossa.