Valtioneuvosto

Valtiosihteeri Rossi: Sopimuspalokuntien merkitys kasvamassa

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:04 EET

Pääministerin valtiosihteeri Mika Rossi totesi puhuessaan 4. helmikuuta Helsingissä, että sopimuspalokuntien merkitys on kasvamassa. Valtio aikoo turvata vapaaehtoisen pelastustoiminnan aseman myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi viime aikojen äärimmäiset sääilmiöt ovat osoittaneet sopimuspalokuntien työn tärkeyden joka puolella Suomea.

- Valtion tehtävänä on ohjata ja valvoa pelastustoimen kehittämistä. Pelastustoimen osalta on viime vuosina tehty merkittäviä uudistuksia, kuten esimerkiksi pelastustoimen alueellistaminen, hätäkeskusuudistus ja viimeisimpänä pelastuslain uudistus. Osa muutoksista on ollut suuria, ja valtioneuvostossa on tiedostettu, että ne ovat aiheuttaneet myös huolestumista kentällä toimijoiden parissa. Uudistuksilla on kuitenkin pyritty varmistamaan, että julkishallinnon kasvavista kustannuspaineista huolimatta pystytään turvaamaan ja pitämään toimintakelpoisina kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuudelle elintärkeän pelastustoimen toiminta ja järjestelyt, Rossi sanoi.

- Valtionjohdossa tiedetään erittäin hyvin sopimuspalokuntien merkitys pelastustoimessa ja ymmärretään, että niiden merkitys on vain kasvamassa. Hallitus näkee, että mm. pelastuslain uudistuksessa on otettu huomioon vapaaehtoisen pelastustoiminnan asema ja pyritty parantamaan sitä. Tämän tärkeän voimavaran toimintaedellytysten turvaamisella mahdollistetaan sen saatavuus myös tulevaisuudessa. Se on ehdoton edellytys sille, että pelastustoimen palvelut ovat saatavissa koko maan alueella, Rossi painotti.

- Pelastustoimessa pyritään ennakoivin toimin estämään tai vähentämään onnettomuuksien ja tulipalojen määrää. Kokonaan niitä ei kuitenkaan pystytä estämään. Väestön ikääntyminen saattaa johtaa mm. sairaustapausten lisääntymiseen. Apu näissä tilanteissa on saatava syrjäistenkin alueiden ihmisille. Luonto on viime aikoina osoittanut voimansa myrskyin ja lumikuormin. Sään ääri-ilmiöt tulevat nekin tutkimusten mukaan yleistymään ja omalta osaltaan aiheuttamaan työtä pelastustoimelle, Rossi jatkoi.