Valtioneuvosto

Valtiovarainministeriö Kuntamarkkinoilla 15. - 16.9.2010 Yhteentoimivia kuntapalveluja tulevaisuudessa niin kaupunkiseuduilla kuin Kainuussakin

Lehdistötiedote   •   Syys 13, 2010 12:10 EEST

Valtiovarainministeriö esittelee Kuntamarkkinoilla keskeisimmät kunta- ja IT-hankkeensa. Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli vierailee useassa eri tilaisuudessa Kuntamarkkinoilla.

Ministeri Töllin tilaisuudet Kuntamarkkinoilla

Keskiviikkona kello 12 alkaen ministeri osallistuu "Kaupunkiseudut ja Paras - tulevaisuuden visiot kaupunkiseutujen kehittämiseen" -seminaariin yhdessä asuntoministeri Jan Vapaavuoren kanssa. Kello 13 alkaen hallinto- ja kuntaministeri julkistaa, palkintolautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, Kestävä kunta - innovaatiokilpailun voittaneet ehdotukset. Keskiviikkopäivän päätteeksi ministeri Tölli osallistuu yhdessä oikeusministeri Tuija Braxin kanssa "Metropolipolitiikka seuraavassa hallitusohjelmassa" -tilaisuuteen kello 14 alkaen. Torstaina ministeri Tölli osallistuu kello 12.00 "Keskeiset palvelut sähköisiksi, tietojärjestelmät yhteentoimiviksi" -SADe-ohjelman seminaariin.

Tietohallintolaki, kuntien arkkitehtuurien kehittäminen ja sähköiset asiointipalvelut

Tietohallintolain tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon arkkitehtuurien suunnitelmallista kehittämistä sekä yhteisten järjestelmienja palvelujen yhteentoimivuutta ja käyttöä. Lain avulla vähennetään päällekkäistä IT-kehitystyötä julkisessa hallinnossa. Tietohallintolakia on valmisteltu laajalla yhteistyöllä lausuntokierroksineen. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2011. Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas ValtIT-yksiköstä esittelee lakiesitystä keskiviikkona klo 13.25 ja ValtIT-johtaja Yrjö Benson torstaina klo 13.25.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) sisältää ohjelmaan valittujen palvelukokonaisuuksien lisäksi sähköisen asioinnin tukipalveluja kuten Suomi.fi ja YritysSuomi.fi -portaalien uudistamisen, kansalaisten asiointitilin, julkisen hallinnon sähköisen asioinnin palvelualustan sekä kansalaisten yleisneuvontapalvelun ja etäpalvelut.

Seminaarissa käyttävät torstaina puheenvuoron ministeri Tölli ja ylijohtaja Silja Hiironniemi. Seminaarissa pohditaan palvelupäällikkö Maire Ahopellon johdolla mm. SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksia.
* Osallistumisympäristö
* Oppijan verkkopalvelukokonaisuus
* Oma terveys
* Rakennettu ympäristö ja asuminen
* Työnantajan palvelukokonaisuus
* Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu
* Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus

Neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen KuntaIT-yksiköstä esittelee kuntien arkkitehtuurin kehittämistä ja hallintaa osana kuntaorganisaation toimintaa. Kehittämiskohteina on ollut mm. kunnan sähköisen asioinnin ympäristö sekä palveluissa käytettävän tiedon ja tiedon tuotannon jäsentyminen osana sähköisten palveluiden kehittämistä.

KuntaIT johtaja Matti Franck esittelee perustettavan julkisen hallinnon IT-palveluyksikön (JIP) tavoitteita sekä KuntaIT:n ratkaisujen ja palveluiden käyttöönottoa kunnissa.

Kainuun malli, suurimpien kuntien tuottavuusohjelma ja peruspalvelujen arviointi

Kainuun kokeilun jälkeen: mitä uutta kuntien yhteistoimintaan? Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson esittelee kuntien uusia yhteistoiminnan muotojaja tapoja.

Kahdenkymmenen suurimman kunnan tuottavuusohjelmasta kertoo kuntaosaston neuvotteleva virkamies Hannele Savioja. Hän esittelee myös Peruspalvelujen tila -raportin Peruspalvelujen vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -seminaarissa.

Normitalkoot-hankkeen viimeisimmät kuulumiset ovat kuultavissa torstaina. Missä mennään yhteistoiminta-alueilla? ja Ajankohtaista kuntaliitoksista ?tietoiskuissa valotetaan Paras-hankkeen nykytilaa.

Valtiovarainministeriöllä on Kuntamarkkinoilla toisessa kerroksessa oma esittelypisteensä (2.19, 2.20), missä on paikalla VM:n asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ja jossa on jaossa esitemateriaalia.

http://www.kuntamarkkinat.fi/desktopmodules/Kuntamarkkinat_Seminaarit/KuMa2010_suomi_ohjelma.pdf (hakusanalla valtiovarainministeriö saa poiminnan VM:n ohjelmatarjonnasta). Kuntamarkkinoille on vapaa pääsy ja sinne voi ilmoittautua mukaan osoitteessa www.kuntamarkkinat.fi.


Lisätietoja valtiovarainministeriön ohjelmatarjonnasta Kuntamarkkinoilla: neuvotteleva virkamies Katja Palonen puh. 040 8355379 ja osastosihteeri Minna Koivisto, puh. 040 7431362.