Valtioneuvosto

Valtiovarainministeriön ehdotus neljänneksi lisätalousarvioksi

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:58 EEST

Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksensa vuoden neljänneksi lisätalousarvioesitykseksi. Hallitus käsittelee lisätalousarvioesitystä tiistaina 26.10.2010.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2010 nettolainanottotarve vähenee 631 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotto vuonna 2010 olisi noin 11,4 miljardia euroa. Tämänhetkinen arvio valtionvelan määrästä vuoden 2010 lopussa on vajaa 76 miljardia euroa mikä on noin 43 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Määrärahojen nettovähennys on yhteensä noin 944 miljoonaa euroa. Valtaosa menovähennyksistä on ns. vaalikauden menokehyksen ulkopuolisia menoja. Näissä suurin yksittäinen määrärahamuutos on Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan varattujen maksatusmäärärahojen tarpeen väheneminen 1 miljardilla eurolla, mikä johtuu jälleenrahoitusluottojen arvioitua vähäisemmästä käytöstä.

Varsinaisten tulojen arviota vähennetään nettomääräisesti 313 miljoonalla eurolla. Ansio- ja pääomatuloverojen arviota alennetaan 500 miljoonaa euroa ja yhteisöveroarviota 149 miljoonaa euroa. Ansio- ja pääomatuloveroennusteen alentaminen on seurausta vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista, joiden perusteella verovuoden 2009 tilityksissä käytetty valtion jako-osuus on ollut liian korkea ja muiden veronsaajien vastaavasti liian pieni. Aiemmat lisätalousarviot mukaan luettuna arvio budjettitalouden varsinaisista tuloista on noussut noin 1,4 miljardilla eurolla vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2010/ltae4_2010.html

Lisätietoja antavat budjettipäällikkö Hannu Mäkinen puh. 09 160 33036 ja neuvotteleva virkamies Juha Majanen, puh. 09 160 33246