Valtiovarainministerio

Valtiovarainministeriön organisaatio uudistuu

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 14:23 EET

Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston toiminnot ja resurssit siirretään vahvistamaan lähinnä kuntaosastoa ja henkilöstöosastoa. Kuntaosaston nimi muuttuu kunta- ja aluehallinto-osastoksi ja henkilöstöosaston nimi henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastoksi. Valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen 10.11.2011. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2011.

Hallitusohjelman painotukset edellyttävät valtiovarainministeriön resurssien kohdentamista uudelleen. Hallitus on käynnistänyt mm. mittavan kuntarakenneuudistuksen, joka muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle sekä valtionosuusjärjestelmän uudistamiselle. Tähän haasteeseen vastaa resursseiltaan entistä vahvempi kunta- ja aluehallinto-osasto. Laajempi henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto puolestaan korostaa johtamisen ja henkilöstön kehittämisen näkökulmaa valtionhallinnossa.
- Organisaatiomuutoksilla ja kokoamalla osaamista yhteen vastataan hallitusohjelman asettamiin tavoitteisiin, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Ministeriö aloitti lokakuun alkupuolella yhteistoimintamenettelyn hallinnon kehittämisosaston (HKO) mahdollisesta lakkauttamisesta sekä toimintojen ja resurssien uudelleen kohdentamisesta valtiovarainministeriön muille osastoille. Henkilökohtaiset muutoskeskustelut käytiin jokaisen HKO:laisen kanssa.

Lisätietoja: Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg, puh. 09 160 33130