Valtioneuvosto

Valtiovarainministerit koolle Brysseliin - Talouspolitiikan koordinaation vahvistaminen etenee

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2011 18:36 EET

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat Brysseliin 14. - 15.2.2011. Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Jyrki Katainen.

Euroryhmässä maanantaina 14.2.on määrä keskustella mm. talous- ja rahoitusmarkkinatilanteesta ja sen vaatimista toimista, talouspolitiikan koordinaation lainsäädäntöpaketista sekä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimityksestä. Välittömästi euroryhmän kokouksen jälkeen pidetään laatuaan ensimmäinen laajennetun euroryhmän kokous, jonka aiheena on euroalueen pysyvä kriisinhallintamekanismi. Kaikki EU-maat ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua tähän kokoukseen.

Tiistain Ecofin-neuvoston pääaihe on talouspolitiikan koordinaation uudistamista koskeva lainsäädäntöpaketti. Lainsäädäntöpaketti on tarkoitus hyväksyä neuvoston tasolla maaliskuun Ecofinissa, minkä jälkeen voidaan käynnistää sovittelu Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on saada uudistus valmiiksi kesäkuuhun 2011 mennessä.

Suomi pitää lainsäädäntöpaketin ripeää läpiviemistä tärkeänä. Täten voidaan vahvistaa markkinoiden luottamusta ja politiikan uskottavuutta EU- ja euroalueella. Markkinoiden huomio on kiinnittynyt yhä enemmän lyhytaikaisten tukitoimien lisäksi toimenpiteisiin, joilla euroalueen julkisen talouden vakauttaja kestävyyttä voidaan vahvistaa myös pitemmällä aikavälillä.

Suomi tukee myös budjettikehikkoja koskevaa direktiiviehdotusta. Se luo toteutuessaan hyvän pohjan kansalliselle monivuotiselle budjettisuunnittelulle ja vakautta ja kestävyyttä vahvistavalle finanssipolitiikalle. Suomessa on jo pitkälti käytössä ehdotuksen sisältämät menettelyt.

Maaliskuun Eurooppa-neuvoston (24.-25.3.) valmistelu

Valtiovarainministerit käsittelevät makrotaloudellista ja finanssipoliittista ohjausta Eurooppa-neuvostoa varten. Suomen mielestä talouspolitiikan koordinaation kokonaisuuden tulee vahvistaa markkinoiden luottamusta, vakauttaa jäsenmaiden julkiset taloudet sekä tukea kasvua ja työllisyyttä. Lisäksi EU:n ohjausroolin on oltava selkeä ja jäsenmaiden on sitouduttava tekemään välttämättömät rakenteelliset uudistukset.

Eurooppa-neuvoston on määrä maaliskuussa valita Gertrude Tumpel-Gugerellia seuraava Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Ecofin-neuvoston antaman suosituksen pohjalta. Suomi tukee pätevintä ehdokasta, joka on Suomen näkemyksen mukaan tällä kertaa Belgian keskuspankin johtokunnan jäsen Peter Praet. Suomi ei kuitenkaan pidä tasa-arvon kannalta tyydyttävänä tilannetta, jossa kaikki johtokunnan jäsenet edustavat samaa sukupuolta; Praetin valinnan myötä syntyvä tilanne tulisi pyrkiä korjaamaan pikaisesti jäsenten vaihtuessa.

Ecofin-neuvosto keskustelee toimista, joihin Bulgaria, Kypros, Tanska ja Suomi ovat ryhtyneet liiallisen alijäämänsä poistamiseksi. Suomi tukee komission näkemystä, että kaikki neljä maata, ml. Suomi, ovat ryhtyneet riittäviin toimiin liiallisen alijäämän korjaamiseksi sovitussa aikataulussa. Suomen alijäämän ennakoidaan valtiovarainministeriön arvion mukaan olevan 1,3 % BKT:sta vuonna 2011, eli liiallinen alijäämä poistuisi sovitusti.

Veroasioihin liittyen valtiovarainministereiden on määrä käsitellä säästödirektiiviä ja petoksentorjuntasopimuksia. Suomi kannattaa säästödirektiivin uudistamista ja pitää petoksentorjuntasopimusten aikaansaamista tärkeänä. Suomi kannattaa mahdollisimman laajaa ja tehokasta yhteistyötä verotusta koskevien tietojen vaihdossa. Ne ovat olennaisia osia jäsenvaltioiden veropohjan suojelemisessa ja veroja koskevien petosten sekä verojen kiertämisen estämisessä.

Lisäksi tiistaina käsitellään EU:n yhteisiä linjauksia G20-valtiovarainministereiden ja keskuspankkiirien kokousta varten, vastuuvapauden myöntämistä komissiolle Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 2009 vuosikertomuksen perusteella sekä suuntaviivoja vuoden 2012 EU-talousarviolle.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 09 160 32516 tai 0400 510 304.