Aluehallintovirasto

Valviran selvitys vanhusten ympärivuorokautisesta sosiaalihuollosta: Lapin aluehallintovirasto panostaa etukäteisvalvontaan

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:32 EEST

Lapissa vanhusten ympärivuorokautisessa sosiaalihuollossa panostetaan etukäteisvalvontaan. Valviran kyselyn mukaan Lapin alueella parhaiten toteutuvat hoitohenkilökunnan mitoitus, hoito- ja palvelu- sekä lääkehoitosuunnitelmien laadinta ja asiakkaiden lääkityksen tarkastaminen määräajoin. Kehitettävää on erityisesti hoitohenkilökunnan koulutustason ja ruokailujen yötauon osalta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) lähetti keväällä 2010 valtakunnallisesti kyselyn kaikille vanhusten ympärivuorokautisia palveluita tuottaville yksiköille lukuun ottamatta terveyskeskusten vuodeosastoja. Yksiköiltä tiedusteltiin taustatietojen ja asukkaiden hoitoisuuden lisäksi hoitohenkilökunnan mitoitusta, henkilöstön koulutustasoa, ruokailujen yötauon pituutta, lääkehoitoa, tietosuojavastaavan nimeämistä, asiakirjamerkintöjen laatimisen säännöllisyyttä sekä muissa kuin yhden hengen huoneissa asuvien osuutta.

Lapin alueelta kyselyyn vastasi 56 yksikköä eli noin puolet alueella toimivista yksiköistä. Vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Vastausten perusteella tilanne yksityisellä puolella on pääsääntöisesti jonkin verran parempi kuin julkisella puolella.

Kyselyn tarkoitus on erityisesti ohjata valvovia viranomaisia ohjauksen ja valvonnan kohdentamiseen ja parantaa valvonnan vaikuttavuutta. Lapin aluehallintoviraston toimialueella on panostettu sekä yksityisen että julkisen puolen etukäteisvalvontaan muun muassa tekemällä yksiköihin valvontakäyntejä. Tulossopimuksen tavoitteena kuluvalle vuodelle on tarkastaa 6 % yksiköistä. Tämä tavoite toteutuu hyvin. Vuonna 2011 tavoitteena on lisätä valvontakäyntejä ja tarkastaa 10 % yksiköistä. Kyselyn vastausten perusteella Lapin aluehallintovirasto kohdistaa valvontatoimenpiteitä ainakin neljään yksikköön. Käynnit yksiköihin tehdään viimeistään vuoden 2011 alkupuolella.

Lisätietoja:

Aluehallintoylilääkäri Marjatta Kihniä, puh. 050 456 3524

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Piirilä-Laiho, puh. 050 399 7588