Kela

Vammaisten tulkkauspalvelut siirtyvät Kelalle

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 02:37 EEST

Vammaisten tulkkauspalvelut siirtyvät 1.9. kunnilta Kelan hoidettaviksi. Tulkkauspalvelua voivat saada kuulo- tai puhevammaiset sekä kuulonäkövammaiset henkilöt.

– Tulkkauspalvelujen siirrossa on ajateltu palvelun käyttäjiä. Kunnat ovat välittäneet tiedot kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten asiakkaidensa tulkkauspalvelupäätöksistä Kelaan. Asiakkaiden ei siis tarvitse hakea palvelua uudestaan 1.9. jälkeen, painottaa etuuspäällikkö Kari Vilkama Kelan terveysosastolta.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus Turussa päättää oikeudesta tulkkauspalveluun, tulkkauksen lisätunneista, opiskelutulkkauksesta sekä tulkkauspalvelusta ulkomaanmatkoilla. Keskus myös neuvoo asiakkaita tulkkauspalveluun liittyvissä kysymyksissä.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen johtaja Outi Ollila kertoo, että keskuksen toimintaa helpottaa se, että alkuvuonna käytettyjen tuntien määrä nollautuu 1.9.2010.

– Kuulo- ja puhevammaisilla henkilöillä on käytössään 1.9. alkaen jälleen 180 tulkkaustuntia ja kuulonäkövammaisilla 360 tuntia, kuten aina vuoden alussa. Tämä helpottaa meidän työtämme siirtymäkauden aikana 1.9.–31.12.2010. Lisätuntihakemusten määrä on tänä syksynä tavallista pienempi, Ollila toteaa.

Tulkkeja asiakkaille välittävät viisi Kelan välityskeskusta: Helsingissä, Joensuussa, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Välityskeskukset aloittavat sivupisteineen toimintansa 1.9.2010, josta alkaen asiakkaat tilaavat tulkin niiden kautta.

Kela on lähettänyt kirjeen niille palvelun käyttäjille, joiden tiedot kunta on ilmoittanut Kelaan. Kirjeessä kerrotaan vammaisten tulkkauspalvelun siirrosta ja palvelujen käytöstä 1.9. alkaen. Jos asiakas ei ole saanut Kelan kirjettä, hänen kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa, onko kunta lähettänyt hänen tietonsa Kelaan. Asiaa voi kysyä Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Vilkama kiittää yhteistyöstä tulkkien ammatillisia järjestöjä ja vammaisjärjestöjä. Järjestöt ovat tuoneet jäsentensä tarpeita Kelan tietoon ja näin tukeneet palvelun kehittämistä. Järjestöt ovat myös tiedottaneet jäsenilleen ja asiakkailleen muutoksesta.

– Toiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä vammaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, painottavat Vilkama ja Ollila.

Lisätietoja:

Kela, Terveysosasto, etuuspäällikkö Kari Vilkama, 020 63 43927
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kela, Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, johtaja Outi Ollila, 040 168 7017
etunimi.sukunimi@kela.fi

Vammaisten tulkkauspalvelun internetsivut:
suomeksi www.kela.fi/vatu
ruotsiksi www.fpa.fi/sve-vatu