Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vanhakosken Natura 2000 -alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma - esittelytilaisuus on torstaina 28.10.

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:36 EEST

Huittisissa sijaitsevalle Vanhakosken Natura 2000 -alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on alueen luontoarvojen turvaaminen. Suunnittelutyötä on johtanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, ja suunnitelma on laadittu osallistavana suunnitteluna eli yhteistyössä eri käyttä-järyhmien ja maanomistajien kanssa. Suunnitelma kuuluu Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen töihin.

Hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen alueen suojelun ja virkistyskäytön

Vanhakosken alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon arvokkaiden luontotyyppien ansiosta. Natura-alueen pinta-ala on 101 ha. Siihen kuuluu noin 7,5 kilometrin pituinen osuus Loimijokea vesialueineen ja rantoineen. Alueeseen sisältyy Vanhakosken lehtoalue, joka kuuluu valtakunnallisiin lehtojensuojelualueisiin sekä maakunnallisesti arvokas Pappilanniemen perinnemaisema. Alue sijaitsee aivan Huittisten kaupungin kupeessa ja kaupungin ylläpitämine luontopolkuineen sillä on tärkeä merkitys paikallisena virkistyskäyttökohteena. Alueen luontoarvojen turvaaminen edellyttää luonnonhoitotöitä, joita suunnitelmassa on esitetty ja arvioitu. Lisäksi suunnitelmassa sovitetaan yhteen alueen eri virkistyskäyttömuotoja suojelutavoitteiden kanssa.

Suunnitelmasta voi antaa palautetta

Hoito- ja käyttösuunnitelma esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 28.10.2010 kello 17.00 alkaen Huittisten kaupungintalolla. Suunnitelmasta voi antaa palautetta 15.11.2010 asti. Hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen verkkosivuilta

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Tapio Aalto, p. 050 433 9913