Valtioneuvosto

Vanhalla keskusteltiin vilkkaasti sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:28 EET

Lähes 150 eri sukupolvien edustajaa, asiantuntijaa ja vaikuttajaa kokoontui keskiviikkona pääministeri Mari Kiviniemen koollekutsumana pohtimaan sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta Vanhalle ylioppilastalolle.

"Sukupolvien välistä oikeudenmukaisuuspolitiikkaa toteutetaan onnistuneimmillaan silloin, kun sukupolvinäkökulma on mukana näkökulmana ja läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa", pääministeri korosti avauspuheenvuorossaan.

"Sukupolvipolitiikan tulee lähtökohtaisesti ulottua kauemmas ja huomioida pidemmän aikavälin vaikutukset", Kiviniemi lisäsi. Tässä työssä hän peräänkuulutti eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalta nykyistä vahvempaa roolia.

Pääministeri näkee sukupolvipolitiikassa neljä eri lähestymistapaa. - Ensiksikin, meillä on eliniän pidentymisen synnyttämä neljän sukupolven Suomi. Toisekseen meillä on valtavat ikäluokkien kokoerot, jotka vaikuttavat työtätekevien määrään ja tulonsiirtoihin. Kolmanneksi on huomioitava julkisen velan hallinnan merkitys; tämän päivän velka on huomisen vero. Politiikallamme on taipumus nykyisyyden ja sen hyvinvoinnin maksimointiin. Neljäntenä, mutta ei vähäisimpänä, on nostettava esiin ympäristö- ja ilmastokysymykset. Siinä haaste on maapallonkokoinen ja yhteinen, Kiviniemi korosti.

- Sukupolvivaikutuksia kannattaa pyrkiä konkreettisesti arvioimaan ennen muuta niillä politiikkalohkoilla, joilla nyt tehtävillä päätöksillä on hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia. Näitä ovat muun muassa talous- ja finanssipolitiikka, väestöpolitiikka, koulutuspolitiikka, ympäristö- ja energiapolitiikka, pääministeri sanoi. Paras ja tehokkain keino sukupolvinäkökulman huomioimiseksi on valita yhteiskuntamme vaikuttajiksi mahdollisimman laaja kirjo eri-ikäisiä päättäjiä, hän lisäsi.

Lopuksi pääministeri totesi, että vaativin, vastuullisin ja varmasti vaikein osa sukupolvipolitiikkaa on tulevaisuuden uskon säilyttäminen nuorten ihmisten mielissä. - Tämän päivän päätösten tulee olla sellaisia, että huominen näyttää turvatulta. Emme ehkä voi enää rakentaa kaikkea sen varaan, että tulevaisuudessa jokainen saavuttaa aineellisesti enemmän kuin edeltäjänsä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus kiteytyy kohtuuden politiikassa. Sen varaan voi rakentaa luottamusta.

Paneelit vauhdittivat keskustelua

Tilaisuuden keskustelua vauhditti kolme paneelia. Kestävää kasvua talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta pohtivat pääjohtaja Liisa Hyssälä, toimitusjohtaja Sixten Korkman ja kansanedustaja Oras Tynkkynen. Aiheesta "Arvot, kulttuuri, media: mikä on muuttuvaa, mikä pysyvää?" keskustelivat dosentti Veijo Hietala, professori Laura Kolbe ja kirjailija Riikka Pulkkinen.

Suurten puolueiden puoluesihteerit Mikael Jungner (SDP), Timo Laaninen (Kesk.) ja Taru Tujunen (Kok.) tiivistivät lopuksi tuntojaan keskustelun annista. Myös yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun. Tilaisuuden juonsi Mikko "Peltsi" Peltola, ja eri sukupolvien musiikkia esitti Olavi Uusivirta.

Pienten lasten terveiset tilaisuuteen saatiin elokuvantekijä Ditte Uljaksen tuottamassa videokoosteessa "Mun Suomi". Siinä 4-8-vuotiaat lapset mm. kertovat, millaisessa Suomessa he haluaisivat asua ja millaisia pelkoja ja toiveita lapsilla on tulevaisuuden suhteen. Haastatellut lapset ovat Inarista, Turusta ja pääkaupunkiseudulta.

Tilaisuus huipensi valtioneuvoston kanslian järjestämän laajemman seminaarikokonaisuuden, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä politiikkatoimien valmistelussa ja arvioinnissa erityisesti sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta.

Videotallenne tilaisuudesta ja Mun Suomi -video ovat katsottavissa verkossa osoitteessa www.vnk.fi/sukupolviensuomi.

Lisätietoja: erityisavustaja Annika Saarikko, p. 09 1602 2366 ja erityisasiantuntija Ulla Rosenström, p. 09 1602 2353, valtioneuvoston kanslia sekä mediajärjestelyjen osalta viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, valtioneuvoston viestintäyksikkö, p. 09 1602 2082 tai 040 547 6279