Syöpäjärjestöt

Vanhemmilla vahva vaikutus lapsen tupakointiin

Lehdistötiedote   •   Elo 08, 2012 10:46 EEST

Yläkoulu on tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittistä aikaa. Vanhemmat voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, aloittaako nuori tupakoinnin ja onnistuuko hän lopettamaan sen. Nuoret odottavat apua ja tukea erityisesti läheisiltään.

Syöpäjärjestöt on selvittänyt nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta tuoreessa Kuuntelua, kannustusta ja kehuja -raportissaan.

- Vanhemmat usein vähättelevät omaa vaikutustaan ja sysäävät syyn lapsen kaveripiirin kontolle. Nuorten parissa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vanhemmilla on yllättävän suuret mahdollisuudet vähentää lapsensa riskiä aloittaa tupakointi ja tukea häntä tupakoinnin lopettamisessa, sanoo raportin kirjoittanut Sanna-Mari Salomäki Aurera Oy:stä.

Kriittisin ajanjakso on lyhyt

Tupakointia saatetaan kokeilla jo alakoulussa. Alakoulun viimeisinä vuosina ja yläkouluun siirryttäessä tupakointikokeilut lisääntyvät. Tupakointi kiinnostaa, koska sillä saa muiden nuorten huomiota, ihailua ja hyväksyntää. Se voi olla myös keino päästä mukaan kaveriporukkaan.

- Tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittisin ajanjakso on melko lyhyt – alakoulun loppupuolelta yläkouluun. Tällöin vanhempien pitäisi jaksaa välittää – ja valittaakin, Salomäki muistuttaa.

Kokeilut johtavat helposti säännölliseen tupakointiin. Kun nuori alkaa huomata itsessään tupakoinnin tuomia haittoja, hohto häviää ja ajatus lopettamisesta tulee mieleen. Apua ja tukea lopettamiseen nuoret toivovat ensisijaisesti läheisiltään, myös vanhemmilta.

Vanhempien asenteet ja esimerkki vaikuttavat nuorten tupakointiin sen kaikissa vaiheissa.

- Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tupakoivien vanhempien lapset alkavat todennäköisemmin itsekin polttaa. Tupakoivassa perheessä nuoren on helppo polttaa, koska savukkeita voi varastaa tai saada vanhemmilta. Kiinnijääminen ei pelota, koska nuori voi aina vedota siihen, että vanhempi polttaa itsekin, toteaa kehittämispäällikkö Virve Laivisto Syöpäjärjestöistä.

- Nuori ei osaa pelätä tupakoinnin haittoja, koska hänen vanhempansakaan eivät niistä piittaa. Tupakointia on vaikea lopettaa, sillä se on osa perheen normaalia arkea.

Mitä vanhemmat voivat tehdä?

Virve Laivisto kannustaa vanhempia kuuntelemaan nuoria ja keskustelemaan tupakoinnista.

- Vaikka vanhempi itse polttaisi, hänen kielteinen suhtautumisensa tupakointiin pienentää lapsen riskiä aloittaa tupakointi.

- Tupakoinnista voi keskustella pientenkin lasten kanssa, toki heidän ikätasonsa mukaisesti. Lapsen itsetunnon vahvistaminen ja kannustaminen terveellisiin elintapoihin suojaa häntä tupakoinnin aloittamiselta. Tärkeää on kiittää, kannustaa ja kehua lasta savuttomuudesta sekä tehdä kodista tupakasta vapaa alue.


Syöpäjärjestöt aloittaa tänä syksynä kampanjan, jossa korostetaan vanhempien vastuuta nuorten tupakoinnin ehkäisyssä ja tupakoinnin lopettamisen tukemisessa. Viikolla 32 televisiossa näkyy MTV3-kanavalla Isältä pojalle -kampanjavideo. Facebookissa teema näkyy Lupaa lapsellesi parempi tulevaisuus -kampanjana.

Kuuntelua, kannustusta ja kehuja -raportti löytyy verkosta pdf-tiedostona Syöpäjärjestöjen sivuilta. Tutustu raportiin>>

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Syöpäjärjestöt, 050 588 2700, virve.laivisto(at)cancer.fi

Viestinnän tutkija Sanna-Mari Salomäki, Aurera Oy, 040 848 4948, sanna-mari.salomaki(at)aurera.fi

Verkkoviestintäpäällikkö Jaana Ruuth, Syöpäjärjestöt, 050 493 1701, jaana.ruuth(at)cancer.fi