Hämeenlinnan kaupunki

Vanhukset ovat tyytyväisiä kaupungin palveluihin

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 09:13 EET

Hämeenlinnan kaupunki on teettänyt viime vuoden marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 498 vanhainkotien ja palveluasumisen asukasta/omaista. Kysely kohdistettiin ympärivuorokautisen hoivan asukkaille ja omaisille, joista noin puolet vastasi kyselyyn. 

Yli 80 prosenttia vastaajista oli hyvin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä saamaansa palveluun, vain 0,5-2 prosenttia koki palvelun huonoksi. Kyselystä käy ilmi muun muassa, että henkilökunnan ammattitaidon arvosti hyväksi tai melko hyväksi yli 85 prosenttia vastaajista. Vain yksi prosentti oli sitä mieltä, että henkilökunnan työtaidot ovat huonot. Tarvittaessa apua koki hyvin tai melko hyvin saavansa 86 prosenttia vastaajista, noin 9 prosenttia ei osannut arvioida avun saamista ja 4,3 prosenttia arvioi saavansa apua tarvittaessa melko huonosti tai huonosti. 

Yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä saamaansa kohteluun, alle prosentti arvioi henkilökunnan käytöksen huonoksi. Riittävästi tietoa hoidosta ja hoivasta on saanut noin 85 prosenttia vastaajista. Lähes 90 prosenttia oli tyytyväinen omaan huoneeseensa, neljä prosenttia oli siihen melko tyytymätön tai hyvin tyytymätön. Tiedonvälitystä omaisten ja henkilökunnan välillä piti riittävänä 82 prosenttia vastaajista.  

Tärkeimmäksi kehittämisen alueeksi nousi kyselyn perusteella yksiköissä järjestettävä toiminta ja ohjelma. Vajaa 12 prosenttia vastaajista oli tyytymätön tai melko tyytymätön tähän osa-alueeseen. Ulkoilumahdollisuuksiin oli tyytymätön tai melko tyytymätön 17,5 prosenttia vastaajista.

Omaisten näkemykset olivat kyselyn mukaan samansuuntaisia asukkaiden kanssa. 

- Julkisesta, usein kriittisestäkin keskustelusta huolimatta, valtaosa asukkaista ja omaisista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kysely antaa kuitenkin yksiköille hyvän pohjan kehittää toimintaansa edelleen, sanoo tilaajapäällikkö Leena Harjula Ikäihmisten palveluista.  

Lisätietoja:
tilaajapäällikkö Leena Harjula, puh. 03 621 2311

Kyselyn tulokset (pdf)

 

 

 

Lisää uutisia