Aluehallintovirasto

Vankeutta työsyrjinnästä kuljetusliikkeen toimitusjohtajalle

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:14 EET

Kouvolan hovioikeus on 9.11.2010 tuominnut riihimäkeläisen kuljetusliikkeen toimitusjohtajan 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen työsyrjinnästä työntekijän ammatillisen toiminnan takia.

 

Kouvolan hovioikeudessa käsiteltiin työsyrjintäasiaa, jossa työnantaja usealla eri tavalla oli asettanut työsuojeluvaltuutettuna ja luottamusmiehenä toimineen työntekijän epäedullisen asemaan ammatillisen toiminnan takia. Hovioikeus jätti ennalleen käräjäoikeuden aiemman samassa asiassa antaman tuomion ja  muutti päätöstä joidenkin aiemmin käräjäoikeudessa hylättyjen toimien osalta. Hovioikeus muutti aiemmin tuomitun sakkorangaistuksen ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi.

 

Hovioikeus katsoi, että toimitusjohtaja on ollut tyytymätön työntekijän luottamusmiestoimintaan ja muuhun ammatilliseen toimintaan jo ennen tämän työtehtävien muuttamista. Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, että työntekijän työtehtävien yksipuolinen muuttaminen on ollut rikoslaissa tarkoitettu syrjintää. Työtehtävien muuttumisen johdosta työntekijän työansiot olivat vähentyneet.  

 

Myös työntekijän työskentelymahdollisuuksia heikennettiin moni eri tavoin, joiden osalta hovioikeus katsoi työnantajan syyllistyneen työsyrjintään. Luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineelta työntekijältä poistettiin matkapuhelin. Hänellä oli käytössään vain internet-yhteys, joten yhteydenpito muihin työntekijöihin vaikeutui. Työsuojeluvaltuutettuna toiminutta työntekijää ei kutsuttu työsuojelutarkastuksiin, tiedonsaantia vaikeutettiin eikä kaikkiin neuvottelupyyntöihin vastattu. Työhuonetta ei siivottu, työntekijä ei saanut joululahjaa ja lopuksi työntekijä irtisanottiin kesken työsuojelutarkastuksen tämän ilmoitettua, että yrityksellä on ulkomaalaisia työntekijöitä.

 

Hovioikeus lausui rangaistusseuraamuksen osalta, että toimitusjohtajan syyksi luettu työsyrjintä erityisesti kuljettajan työtehtävien muuttamisen osalta ja työsopimuksen päättämisen osalta osoittaa hänessä suurehkoa syyllisyyttä. Teot ovat aiheuttaneet kuljettajalle hänen olosuhteisiinsa nähden huomattavaa taloudellista vahinkoa. Työsyrjintä on kestänyt yli vuoden ajan. Nämä seikat edellyttävät, että toimitusjohtaja tuomitaan vankeusrangaistukseen. 30 päivän vankeusrangaistus tuomittiin ehdollisena.

Lisätietoja:
Lakimies Marita Lepistö, työsuojelun vastuualue
puh. 020 636 1040 (vaihde)