Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Vapaaehtoiset pitävät asiantuntemustaan rikkautena

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 11:33 EET

Tutkimus seurakuntien vapaaehtoisten kokemuksista:

Seurakuntien vapaaehtoistyöntekijät näkevät toimintansa monipuolistavan seurakunnan palveluja ja olevan osa seurakunnan perustehtävää. Yhtälailla he kokevat saavansa seurakuntien työntekijöiden arvostuksen ja luottamuksen työstään. Vapaaehtoisten parissa nähdään, että toiminta vahvistaa seurakuntien yhteisöllisyyttä. Sen kautta tavoitetaan myös uusia toimijoita seurakunnan toimintaan.

Tulokset perustuvat Kirkkohallituksen vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen teettämään kyselyyn, johon vastasi 364 vapaaehtoista 50 seurakunnasta. Tulosraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

”Vapaaehtoiset kokevat tuovansa seurakunnan työhön asiantuntemusta, jota siellä ei muuten olisi. He pitävät tärkeänä, että toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä seurakuntien palkattujen työntekijöiden kanssa. Myös palkatun henkilöstön antama ohjaus on vapaaehtoisille tärkeää. Kaikkiaan vapaaehtoiset kokevat ilmapiirin erittäin myönteisenä, kannustavana ja tukea antavana”, kertoo kyselyanalyysin tekijä, yliopettaja Mika Nokelainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Lähes puolet kyselyn vastaajista katsoo, että töitä ei voida siirtää palkatuilta työntekijöiltä vapaaehtoisille, vaikka seurakunnan talous tiukentuisi. Kuitenkin puolet vastaajista kokee, että vapaaehtoiset voivat korvata osan palkattujen työstä.

Kirkkohallitus kokoaa seurakuntien vapaaehtoistoiminnan malleja ja ratkaisuja seurakuntien yhteiseen käyttöön. Kehittämistyö on osa vuonna 2011 vietettävää Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta ja kirkon vapaaehtoistoiminnan nelivuotista kehittämishanketta, joka jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Lapuan hiippakunnan vapaaehtoistoiminnan juhlaan 1700 osallistujaa

Kirkon vapaaehtoistoiminnan neuvottelupäivät järjestetään Seinäjoella 18.–19. marraskuuta 2011. Päivien päätteeksi pidetään Lapuan hiippakunnan vapaaehtoistoiminnan juhla 19. marraskuuta 2011 kello 14 Ylistaron kirkossa (Lapuantie 138). Juhlaan on ilmoittautunut 1700 osallistujaa. Suurin osa osallistujista on Lapuan hiippakunnan alueella toimivia vapaaehtoisia. Lapuan piispa Simo Peura osallistuu juhlaan.