Valtioneuvosto

Vapaavuori: Liian paljon puutteita Helsingin seudun asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen toteuttamisessa

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:28 EET

Asuntoministeri Jan Vapaavuori, muut valtion edustajat sekä Helsingin seudun kuntajohtajat arvioivat tänään vuonna 2008 solmitun asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen viime vuoden tuloksia. Samalla huomiota kiinnitettiin aiesopimuksen toteutumiseen koko vaalikautena.

Valtion aiesopimuksessa lupaamat toimenpiteet on käytännössä tehty. Sen sijaan Helsingin seudun 14 kuntaa ovat toteuttaneet yhdessä sovittuja tavoitteita erittäin vaihtelevasti.

"Jo nyt on selvää, että aiesopimuksen tavoitteet eivät täyty. Tavoitteeseen näyttävät pyrkineen aidosti lähinnä pääkaupunkiseutu ja muutama kehyskunta, eivätkä nekään selviä kaikilta osin puhtain paperein. Ainakin puolittaisia vapaamatkustajia joukossa on aivan liian monta", ministeri Vapaavuori summasi tilannetta.

"Kun vielä otetaan huomioon, että edellytykset varsinkin sosiaaliselle asuntotuotannolle ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen suotuisat, tulosta voidaan pitää suurena pettymyksenä. Kun osa kunnista ei edes näissä oloissa tunnu ottavan sopimusta vakavasti, on jatkossa vakavasti harkittava miten aiesopimuksen velvoittavuutta voidaan olennaisesti lisätä, jotta sitä nykymuotoisena ylipäänsä kannattaa jatkaa."

Viime vuonna aiesopimuskunnissa käynnistyi noin 11 500 asunnon rakentaminen. Niistä noin 2 500 oli ARA-vuokra-asuntoja. Asuntojen kokonaistuotannon tavoitteesta jäätiin jälkeen vajaalla 2 000 asunnolla. Vuokra-asuntotuotannossa tavoite alitettiin vajaalla 200 asunnolla. Asuntotuotannossa suhdannetilanteen muutos näkyy vapaarahoitteisen tuotannon elpymisenä, ja kokonaistilanne on parempi kuin vuosi sitten. Uusien asuntotonttien kaavoituksessa seudulla päästiin yhteensä vain runsaaseen 800 000 kerrosneliömetriin, kun tavoite oli noin 1,4 miljoonaa kerrosneliömetriä.

Pääkaupunkiseutu kantoi päävastuun asuntotuotannosta, kuten edellisenäkin vuonna. ARA-tuotannossa Helsinki ja Espoo ylittivät tavoitteensa ja lisäsivät myös vapaarahoitteista tuotantoa, mutta Vantaalla tilanne oli vähän huonompi. Kehyskunnissa saatiin liikkeelle alle puolet ARA-tuotannosta. Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Pornaisissa ei käynnistynyt ainoatakaan ARA-vuokra-asuntohanketta. Sen sijaan vapaarahoitteisessa tuotannossa tapahtui parannusta lähes kaikkialla. Hyvinkää ja Järvenpää pärjäsivät asuntotuotannossa parhaiten. Tonttituotannossa vain Espoo, Nurmijärvi ja Vihti ylittivät aiesopimustavoitteen. Helsingissä kaavoitus ylsi vain kolmannekseen tavoitteesta.

Lisätiedot

Erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö
p. 0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Asuntotuotannon seuranta (pdf):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=124793&lan=fi

Kaavoituksen seuranta (pdf):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=124794&lan=fi

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi (ymparisto.fi):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=281977&lan=fi&clan=fi