SAV-Rahoitus Oyj

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 10:01 EEST

SAV-Rahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan 29.9.2010
vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2009 - 30.6.2010. Samalla
hyväksyttiin hallituksen esitys voitonjaosta. Päätöksen mukaan tilikauden voitto
kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa makseta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitukseen valittiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka Markku E.
Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen.

Tilitarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena
tarkastajana KHT Pauli Salminen.

Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastokorotuksena siirtämällä
osakepääomaan ylikurssirahasto määrältään 126 538,66 euroa ja sijoitetun vapaan
pääoman rahasto määrältään 1 967 597,65 euroa sekä voitonjakopäätöksen
perusteella voittovarojen tilillä oleva 1 426 978,88 euroa. Osakepääoman lisäys
on yhteensä 3 521 115,19 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakemäärän korottamisesta
uusannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnöissä oikeutetaan
merkitsemään enintään 1.000.000 uutta yhtiön osaketta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen toteuttamaan osakeannin suunnattuna ja päättämään kaikista osakkeen
antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 29.9.2011 asti ja samalla
perutaan muut voimassa olevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti, että ylimääräisen yhtiökokouksen 17.2.2010 tekemä
yhtiöjärjestyksen muutospäätös, jota ei ole vielä rekisteröity, muutetaan
toiminimen osalta. Päätöksen mukaisesti yhtiön toiminimi on Savoy-pankki Oyj,
ruotsiksi Savoy-bank Abp ja englanniksi Savoy-bank plc. Yhtiön kotipaikka on
Helsinki.


Lisätietoja

Harri Kalliokoski
toimitusjohtaja,
0400 661 389

Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike Oy
09 6877 1714


Source: Millistream