Valtioneuvosto

Verkkopalvelu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 14:46 EET

Elinikäisen oppimisen neuvosto on tehnyt sähköisen oppaan, verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on palvella ja tukea työpaikkoja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Neuvosto näkee, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen merkitys tulee edelleen kasvamaan.

- Oppimisesta, ammattitaidon hankkimisesta ja kehittämisestä yhä suurempi osa tapahtuu tulevaisuudessa työpaikoilla aidossa työympäristössä ja työtilanteissa. Onnistunut ja laadukas oppiminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän kesken, korostaa neuvoston puheenjohtaja Markku Koponen.

Helppokäyttöinen opas antaa perustietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Siitä löytyy tietoa työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ja osaamisen osoittamisen eri muodoista. Tietoa löytyy perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, työvoimakoulutuksen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksesta ja opettajien työelämäjaksoista. Opasta on tarkoitus kehittää edelleen saatujen kokemusten pohjalta.

- Työssäoppimista sisältyy opetussuunnitelmiin ja osaamisvaatimuksiin kaikilla koulutusasteilla ja ne poikkeavat toisistaan. On tärkeätä, että työpaikat saavat nopeasti ja helposti ymmärrettävässä muodossa olevaa oikeaa tietoa näistä eri muodoista ja niissä noudatettavista menettelytavoista, perustelee Koponen oppaan tarpeellisuutta.

Sähköinen opas löytyy www-osoitteesta: http://www.tyossaoppimaan.fi
Lisätietoja:
neuvoston puheenjohtaja Markku Koponen, puh. 040 551 8554
neuvoston sihteeri Jukka Lehtinen, puh. (09) 1607 7224
neuvoston sihteeri Sanna Hirsivaara, puh. (09) 1607 7203


Elinikäisen oppimisen neuvosto on vuonna 2009 perustettu opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka käsittelee elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi neuvosto edistää koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.