Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu Keski-Pohjanmaalla

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 09:48 EET

Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu tarkoittaa usean kunnan kattavaa seudullista, maakunnallista tai muutoin rajattua ylikunnallista vesihuollon suunnittelu. Vesihuoltolaki velvoittaa kunnan osallistumaan vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (vesihuoltolaki 5 §).

Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun tavoitteena on vesihuollon alueellisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen vedenhankinnan ja -jakelun sekä viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn osalta. Kuntarajat ylittäviä ratkaisuja tarvitaan myös vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden parantamiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Sitä vastoin haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaihtoehdot selvitetään pääosin kuntakohtaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa eli on käytännössä pitkälti kunnan sisäinen tehtävä. Keski-Pohjanmaalla on vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia tehty vv. 19732009 eri kokoonpanoilla yhteensä kahdeksan. Päivitystarve on suurin alueilla, joissa elinkeinorakenteen suuret muutokset ovat vaikuttaneet vedentarpeeseen sekä jätevesien määrään ja laatuun kuten Lestijokilaaksossa.

Vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun voi saada tukea mm. Maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille myöntämistä vesihuollon kehittämisrahoista ja EU-rahoituksen kautta. Kunnat ja maakuntienliitot osallistuvat suunnittelukustannuksiin pääsääntöisesti asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa investoinnit ja kustannukset arvioidaan 5–20 vuodeksi eteenpäin, mikä helpottaa varsinaista hankesuunnittelua ja rahoituksen järjestämistä. Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu on ohjannut valtion rahoitustukea merkittävimmin valtion vesihuoltotöiden muodossa. Vuosien 2012–2015 valtion budjettiin pyritään saamaan Keskipohjanmaan alueelta viisi hanketta: Halsuan kunnan Ylikylä – Kirkonkylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Kannus – Himanka -siirtoviemäri, Lohtaja – Kälviä – Kokkola -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Pietarsaaren pohjavedenhankinnan raakavesijohdot ja syöttövesijohto sekä Kovjoki – Pedersöre – Ähtävä – Pietarsaari – Kruunupyy -yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa, johon valtion tukea saadaan toivottavasti 30 %.

Lisätietoja:

  • Vanhempi insinööri Irma Hyry, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 605 388