Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesihuoltoon ja rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut avustukset haettavissa

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 20:57 EEST

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi 5.11.2010 mennessä hakea avustusta rakennusperinnön hoitoon sekä vesihuoltohankkeisiin, jotka rahoitetaan Pohjois-Savossa vuoden 2011 määrärahoista.

Vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi kalenterivuonna 2011, julistetaan haettaviksi. Tuen edellytyksistä ja tuettavista toimenpiteistä on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). Lisätietoja tukemistoiminnasta saa ympäristöoppaasta ”Vesihuollon tukeminen”.

Vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta päättää asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valtion vuoden 2011 talousarvion määrärahoista myönnettäviin vesihuoltoavustuksiin sovelletaan vesihuollon tukilakia. Vuonna 2011 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen ja puhdistamoihin.

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan hakea kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen, jolla edistetään rakennuksen säilymistä. Avustusta voidaan hakea myös kunnostamisen edellyttämiin selvityksiin sekä kunnan kulttuuriympäristöohjelmiin. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt rakennuksen omistajana, kunnat ja kuntayhtymät.  Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että Eduskunta osoittaa vuoden 2011 valtion talousarviossa tähän varoja. Aikaisemmin toimitetut vuotta 2011 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 5.11.2010. 

Lisätietoa avustuksista sekä hakulomakkeet osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-savo kohdassa Asiointi > Lomakkeet. Lomakkeita voi myös tilata Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiakaspalvelusta, puh. 020 636 0080.

Lisätietoja

vesihuoltoavustusten osalta:

Vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 359 1574, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

rakennusperinnön hoitoavustuksista:

Tarkastaja Marjatta Strengell, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 589 0322, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi