GeoDrill

Vesiporakaivosta voi nostaa oman käyttöveden

Lehdistötiedote   •   Heinä 26, 2012 09:51 EEST

Käyttöveden voi nostaa suoraa omasta kaivosta ja hyödyntää vesivarantoja suoraa kallioperästä vesiporakaivon avulla - porakaivo käy siis myös veden lähteeksi. Vesiporakaivo porataan samaan tapaan, kuin maalämpökaivo, mutta sen syvyys on usein matalampi, kuin maalämpötarkoituksiin poratun kaivon syvyys – tämä toki riippuu vesisuonen syvyydestä, joten kaivo saatetaan joutua poraamaan jopa 200 metriin asti.

Vesiporakaivon avulla voi nostaa pohjavettä oman kaivon kautta, joka on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi haja-asutusalueilla tai paikoissa, jossa veden kulutus on runsasta. Tällöin kunnan vesijohtoverkoston kautta johdettu vesi helposti tulee kalliiksi. Vesiporakaivo porataan niin, että ensiksi porataan reikä maakerroksen läpi teräsputkien apua käyttäen, jonka jälkeen porausta jatketaan kalliossa, kunnes pora saavuttaa vesisuonen. Teräsputken sisään laitettava muoviputki varmistaa, ettei teräsputkesta erity hajuja tai makuja veteen. Eristyksellä varmistetaan myös, ettei pintavesi sekoitu pohjaveteen ja pääse pilaamaan pohjaveden laatua. Porauksen jälkeen porakaivo puhdistetaan, jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi. Vesi nostetaan kaivosta pumpulla, joita on saatavilla erilaisia. Pumpun valinnassa kannattaa huomioida sen kulutus, käyntiääni sekä helppokäyttöisyys. Veden mineraalipitoisuudet eri alueilla vaihtelevat ja vaikuttavat myös pohjaveteen. Tällaisissa tapauksissa ongelma on kuitenkin poistettavissa vedenkäsittelylaitteistoilla mikäli pitoisuudet eivät ole hillittömän suuria. Yleensä vesiporakaivossa mineraalipitoisuus on kuitenkin avokaivoa pienempi ja veden bakteeripitoisuus vähäisempi, joten veden puhdistuslaitteistoja ei välttämättä tarvita.

Vesiporakaivon ja maalämpökaivon tulee sijaita minimissään 15 metrin päässä toisistaan, jotta niiden toiminta ei heikkenisi toistensa vaikutuksesta. Vesiporakaivon etuja on muun muassa se, että vettä riittää pitkään myös kuvien kausien jälkeen ja oma vesiporakaivo tulee edulliseksi etenkin haja-asutusalueilla, jos vettä käytetään paljon. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kasvimaat tai vaikkapa karjatilat. Pitkät etäisyydet ovat myös monesti peruste oman vesiporakaivon hankinnalle.

Vesikaivoporaukset ympäri Suomen toimittaa GeoDrill.

GeoDrill poraa energiakivoja maalämpöä ja maakylmää varten niin suurille kiinteistöille kuin omakotitaloihinkin. GeoDrillin toimitusvarmuus sekä ylivertainen asiakaspalvelu takaa tyytyväiset asiakkaat kaikkialla Suomessa.