Aluehallintovirasto

Vesitalouslupa Poikkimaantien sillan rakentamiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 07, 2011 10:35 EET

Lisätiedot:
Ympäristöneuvos Paavo Liimatta 0400 364 118
Päätös Nro 6/11/2

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 7.2.2011 myöntänyt Oulun kaupungille vesitalousluvan (päätös nro 6/11/2, Dnro PSAVI/95/04.09/2010) Poikkimaantien sillan rakentamiseen Oulujoen yli.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Oulun kaupungille vesilain mukaisen luvan Poikkimaantien sillan rakentamiseen hakemuksen mukaisesti sekä oikeuden tehdä työn ajaksi noin 25 metrin pituiset penkereet molemmille rannoille vesialueelle sekä koko sillan pituudelta paaluille perustettu työsilta, jonka keskelle on jätettävä 10 metrin levyinen alusliikenteen kulkuaukko. Lupapäätöksen mukaan sillan rakennustyöt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja saatettava päätökseen olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Päätös on nähtävänä 7.2.–9.3.2011 Oulun kaupungin ympäristötoimessa (Kauppatori, Oulu). Päätös on saatavilla antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/pohjois. Muutoksenhakuaika päättyy 9.3.2011.

Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa Oulussa.

Hakemuksen sisältö

Oulun kaupungin tarkoituksena on rakentaa lainvoimaisen asemakaavan mukainen katuyhteys, Poikkimaantie, ja siihen liittyvä Oulujoen ylittävä Poikkimaantien silta. Poikkimaantie tulee olemaan alueellinen pääkatuyhteys, joka yhdistää Oulujoen pohjoispuolen ja eteläpuolen liikenneverkot. Poikkimaantie on tarpeellinen yhteys maankäytön laajentumiselle Hiukkavaaran alueelle yleiskaavan 2020 mukaisesti. Asemakaavan mukainen Poikkimaantien katuosuus on rakennettu Oritkarin sataman ja Kajaanintien väliseltä osuudelta sekä Oulujoen pohjoispuolella Vaalantieltä Oulujoelle päin noin 200 metrin matkalta. Toteuttamatta on vielä Poikkimaantien katuosuus Kajaanintien ja Vaalantien väliseltä osuudelta sekä Mukkelintien jatkaminen Poikkimaantielle. Ennusteen mukainen liikennemäärä Poikkimaantien sillan kohdalla tulisi vuonna 2020 olemaan noin 15 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Rakennettava silta on 5-aukkoinen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sillan kannella on 8,75 metrin levyinen ajorata, länsireunalla 4,0 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä ja näiden välissä 1,5 metrin levyinen välikaista, johon rakennetaan 0,8 metrin korkuinen betoninen melukaide. Ajoradan idänpuoleinen kaide varustetaan lasisella melusuojalla. Sillan kannen kokonaispituus on noin 255 metriä. Sillan korkeimmalle kohdalle merkitään vesiliikenteelle kulkuväylä, jonka alikulkukorkeus on joen ylivedenkorkeuden vallitessa 4,80 metriä ja leveys 20 metriä.