Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vieraslajistrategiasta toivotaan palautetta

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:08 EET

Maa- ja metsätalousministeriö toivoo kansalaisilta palautetta valtakunnan ensimmäiseen vieraslajistrategiaan. Vuodesta 2009 lähtien työstetty strategia on julkaistu osoitteessa www.mmm.fi/vieraslajit ja on nähtävillä 28. helmikuuta saakka. Erityisesti toivotaan kommentteja torjuntakeinoista.  

Strategia lisää tietoisuutta vieraslajiongelmasta, määrittelee viranomaisten ja muiden tahojen vastuut sekä kehittää kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyötä.

 

Suomessa on nykytietojen mukaan 196 haitallista vieraslajia, joista valtaosa, 147 lajia, on maa- ja metsätalouden kasvintuhoojia. Uusille elinalueille levinneet vieraslajit voivat osoittautua hankaliksi, joskus jopa mahdottomiksi hävittää.  

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat monia ongelmia. Maa- ja metsätaloudelle aiheutuneiden tuhojen lisäksi ne voivat uhata eläinten ja ihmisten terveyttä, virkistyskäyttömahdollisuuksia, elinkeinoja, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. Haitallisten vieraslajien arvioidaan aiheuttavan vuosittain vähintään 12 miljardin euron taloudelliset menetykset pelkästään Euroopassa.

 

Haitallisia vieraslajeja myös Keski-Suomessa

 

Vieraslajistrategiassa määritellään erityisen haitallisten lajien joukkoon kurtturuusu, rapurutto, jättiputket, espanjansiruetana, mäntyankeroinen ja minkki. Näiden leviäminen pitäisi torjua erityisen tehokkaasti.

 

Keski-Suomessa kurtturuusun ei tiedetä vielä aiheuttaneen ongelmia, mutta rannikkoalueilla se valtaa elintilaa aggressiivisesti ja hävittää altaan alkuperäisen kasvillisuuden ja muuttaa samalla uimarannat käyttökelvottomiksi.

 

Rapurutto tappaa jokiravut ja sairastuttaa myös täpläravut. Taudin leviämistä tulee ehkäistä huolehtimalla pyydysten riittävästä desinfioinnista. Rapujen siirtoon vesistöstä toiseen tulee aina hakea lupa ELY-keskukselta.

 

Jättiputket ja niiden torjunta ovat viime vuosina tulleet tutuksi erilaisten torjuntahankkeiden ansiosta. Jättiputkesta tekee erityisen haitallisen sen nopea leviäminen, muun kasvillisuuden tukahduttaminen ja myrkyllisyys. Kasvineste aiheuttaa yhdessä auringonvalon kanssa iholle vakavia palovammoja, joiden paranemiseen voi mennä vuosia.

 

Haitallisten vieraslajien torjunta kuuluu Keski-Suomen ELY-keskuksen toimintaan. Haitallisista vieraskasvilajeista voit tehdä ilmoituksen osoitteessa www.ymparisto.fi/ksu/vikuri.

 

 

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskus:

kasvintuotannon tarkastaja Matti Saarimäki (E-vastuualue), puh. 0400 727 254
kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen (E-vastuualue), puh. 040 512 9451
tiedottaja (Vikuri-hanke) Hanna Lindblom (Y-vastuualue), puh. 040 706 7259