Viestintävirasto

Viestintäviraston markkinakatsaus: Telepalvelujen kuluttajahinnat jatkoivat laskuaan

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 15:38 EEST

Telepalvelujen kuluttajahintojen kokonaistaso laski vuonna 2010 reilut kolme prosenttia. Ottaen huomioon yleisen kuluttajahintojen nousun, telepalvelujen reaalinen hintataso laski lähes viisi prosenttia.

Mobiililaajakaistapalvelut yhä edullisempia

Mobiililaajakaistapalvelujen suosio kasvoi voimakkaasti ja hintakilpailu oli kovaa. Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen hintataso laski kokonaisuudessaan lähes viidenneksen vuonna 2010, pääosin mobiililaajakaistojen takia. Matkaviestinverkon puhe- ja viestipalvelujen hinnat laskivat vajaat kolme prosenttia. Hintojen lasku hieman hidastui aiemmista vuosista. Telepalveluihin kulutetusta rahamäärästä kaksi kolmasosaa käytettiin matkaviestinverkon palveluihin, mikä oli hieman edellisvuotta enemmän.

Kiinteän verkon puhepalvelujen hintataso nousi lähes kahdeksan prosenttia. Palvelujen käyttö väheni edellisvuosien tapaan, mikä oli merkittävä syy hintatason nousuun. Kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen, lähinnä kiinteiden laajakaistapalvelujen, hintataso laski reilut kolme prosenttia.

Viestintäviraston markkinakatsauksessa selvitetään telepalvelujen hintatasoa Suomessa

Viestintäviraston markkinakatsauksessa 2/2011 selvitetään kotitalouksien käyttämien telepalvelujen hintatason kehitystä vuonna 2010 verrattuna aiempiin vuosiin. Selvitykseen on myös koottu julkisista lähteistä kerättyjä hintatietoja, muun muassa laajakaistaliittymien hintoja. Katsauksessa myös verrataan Suomen hintoja muiden Euroopan maiden hintoihin.

Markkinakatsaus 2/2011 on luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla osoitteessa www.ficora.fi.


Lisätietoja antavat:
Viestintämarkkina-asiantuntija Tapio Oikarainen, p. 09 6966 279, 040 1786 691
Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 09 6966 734, 040 486 6018